Číslo 18 / 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operní zpěvačkou.
Karitou Mattilou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to jako s tou indickou láskou…

„Tak tedy vrchol kariéry: držák mikrofonu!“ říkala jsem si, když před více než dvěma lety do mé pracovní agendy přibyla Glosa Dominika Duky. Glosa je autorské dílo pražského arcibiskupa a těžko si představit, že bych do ní mohla jakkoli vrtat. To byla výchozí situace, bod nula. Nicméně už tenkrát mi něco vzadu v hlavě tikalo a našeptávalo, že by to mohla nakonec být dosti zajímavá práce… A navíc – zdálo se mi rozkošné, že v dnešní klipovité době kde se vzal tu se vzal žánr, který jako by nám ze svých časů „přeposlal“ sám Karel Čapek.

V pořadu Glosa má Dominik Duka každou sobotu v 9.00 možnost vyjadřovat se k tomu, o čem není vhodné mluvit v rámci bohoslužby

Glosa Dominika Duky je drobný útvar, ve vysílání zvíci tří minut. Jenomže práce je kolem ní – Eminence promine – jak na kostele. To máte: v předpokoji kardinála u tajemníka Tomáše Rouleho naplánovat natáčení. Doslova se prohandrkovat diářem a najít volnou půlhodinku v programu kardinála, a taky, ech, v mém programu. Pokud možno sehnat kolegu technika, aby záznam byl dokonalý. Objednat. Natočit glosu. Lehounce pročistit záznam: je tato pauza dost dramatická? A není dramatická až příliš??! Vymyslet takzvané promo a ohlášení, které posléze ve vysílání zprostředkuje moderátor. A to musí, přátelé, zazvonit! Vždyť to tu Glosu vlastně prodává! No – někdy zazvoní, někdy nezazvoní. To všechno týden co týden celý rok, ať se děje, co se děje.

Okénko svobody

Neúprosnost týdenní periodicity je samozřejmě náročná zejména pro tvůrce. Když jsem se ptala poradce kardinála Milana Badala, jaký má Dominik Duka vlastně ke Glose vztah, pronesl: „Kladný.“ Posléze tuto holou větu velkoryse rozvinul konstatováním: „Přemýšlí o tom vstávaje lehaje.“ Nu dobře, tak jsme se zasmáli, a teď vážně: Glosa dává podle Milana Badala kardinálovi možnost svobodně glosovat něco, co jej opravdu zaujalo, je to takové „okénko naprosté svobody“. Navíc je to šance promlouvat k jiným lidem, než které může běžně oslovit. A co ještě – je to jaksi v souladu s dominikánskou spiritualitou, která se hodně obrací k hledajícím a zajímajícím se lidem.
Svoboda a tvůrčí aspekt – právě to kardinálovi na této drobné prácičce konvenuje, soudí jeho poradce Badal. Ve sledu událostí, jež naplňují dny pražského arcibiskupa, je to příjemná tvůrčí chvilka. Nicméně kardinál Dominik Duka říká: „Vymysleli jste si na mě docela těžkou práci! Komentovat události, ale nikoliv po způsobu politických komentátorů, vyžaduje jistou námahu. Musím myslet na zachování určité roviny jazyka, který je z církve, ale je určen lidem sympatizujícím nebo i hodně vzdáleným, a také si musím být neustále vědom, že témata je třeba dostat do velmi zkrácené podoby… Usiluji o to, abych nezranil, abych neuškodil druhým, ale třeba i sobě, ale někdy se prostě stane, že člověk v té zkratce skutečně není úplně srozumitelný a mohou vznikat určité posuny…“ Kardinál podle svých slov nad závazkem, který Glosa představuje, přemýšlí: „Je to práce důležitá i pro mě samotného, abych některé věci dokázal reflektovat nejen z profesního a ryze utilitaristického hlediska, ale abych se také učil hovořit stručně a pregnantně.“

Rádio není kostel

Jako duchovní je Dominik Duka samozřejmě zvyklý k lidem promlouvat, ale kostel a rádio – to je nebe a dudy! Čehož si je dobře vědom, neboť je to pro něj jediná platforma, či alespoň jedna z mála, která není výsostně náboženská: „Je to možnost vyjadřovat se k tomu, o čem není vhodné mluvit v rámci bohoslužby. Protože si nemohu udělat z bohoslužby a z kazatelny, kde mám vykládat slova Bible, tribunu pro některé události. To by mohl návštěvník kostela mít skutečně pocit, že přišel poslouchat něco trochu jiného.“
Dominik Duka je spíše uměřený civilní typ, s emotivními výrazy zachází jako se šafránem. Že by řekl: „Mám práci na Glose rád,“ to tedy ne. Nicméně vzápětí mile překvapí příslovím původem ze vzdálené země: „Je to s ní tak, jako když v Indii mluví o lásce. Na plotnu dáte hrnec se studenou vodou a zatápíte...
Takže postupně jsem si ty Glosy jaksi oblíbil…“ Inu, taky jsem si Glosy oblíbila, přesně tak, jak jsem intuitivně vytušila v první chvíli. Natáčení s sebou totiž nese řadu přidaných hodnot. Především už samo prostředí Arcibiskupského paláce má svoje jedinečné charisma, které se neomrzí. A v neposlední řadě – práci na Glose neukázněně vnímám jako příležitost vetřít se do kardinálova času a vyměnit si názory na rozličná témata anebo jen tak poklábosit. Až vrzání parket pod tajemníkem Tomášem Roulem, který se tyčí ve dveřích jako tichá ztělesněná výčitka, učiní těmto zajímavým momentům přítrž.
Přiznám se, často potom moje zraky zaletí kousek vedle, k Pražskému hradu. Vzpomenu na Václava Havla. Když jsme točívali Hovory z Lán, vymezenou hodinu jsme z větší části také proklábosili, i vtipy bývaly a prezident se uměl smát! To vše, dokud jeho tiskový mluvčí zděšeně nepohlédl na hodinky... a dál už to znáte, jen dějiště je kousek vedle, v Arcibiskupském paláci. Když dnes pomyslím na Havla, slyším jeho upřímný burácivý smích. Nutno dodat, že Dominik Duka jej má ve své výbavě také.

Eva Hůlková, redaktorka ČRo

Foto Tomáš Novák

Autogramiáda již druhého svazku Glos Dominika Duky se uskuteční 6. května v 16.30 ve foyer Českého rozhlasu  Písničkáři a jaro
 
  
Tragická
  velkolepá komedie
 
  Je to jako
  s tou indickou láskou…