Číslo 14 / 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelkou.
Zdenkou Fantlovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zdenka Fantlová, spisovatelka, pamětnice holocaustu

Narodila jste se v Blatné, odkud pocházela také Betty Barbellová, tedy druhá z titulních postav románu Vévodkyně a kuchařka Ladislava Fukse. Znáte tu knihu a vůbec něco z Fuksova díla?

Narodila jsem se v Blatné a žila tam do svých tří let. Jméno Betty Barbellová jsem tehdy neznala, bohužel jsem nečetla ani knihu Ladislava Fukse.

Zdenka Fantlová v červenci 1925, s bratrem Jiřím a maminkou

Fuksovým věčným tématem byl slabý člověk v ohrožení zvenčí, řada jeho děl se v tomto smyslu odkazuje přímo k holocaustu. Jak jste druhou světovou válku prožívala vy – cítila jste se v neustálém ohrožení, přišlo to až v Terezíně, nebo až po transportu v Osvětimi?

Obsazení Československa německou armádou bylo pro nás všechny nečekané překvapení; jste ve stavu nejistoty, co bude dál, týká se to nejen vás ale celého národa, osobně nikdo neví, čeho by se měl bát, a jen čeká, jak se situace bude vyvíjet dál. Jako když je náhle zemětřesení, taky si to nikdo nebere osobně, je to hromadná záležitost a každý hledá jen kousek pevné půdy pod nohama, aby neztratil rovnováhu.

Cítila jste se podobně i někdy potom, myslím po válce?

Cesta do Terezína, to byla zase hromadná záležitost, trochu jako živelná katastrofa. Nebyla jsem sama, byli jsme celá rodina a stovky dalších lidí. Mně bylo devatenáct let a milovala jsem přítele Arna, který už tam byl, a moje jediná touha byla, jen abychom se tam zase mohli sejít. Co nás tam čeká, to mě nezajímalo a ničeho jsem se nebála. V takových a podobných situacích se každý jednotlivec chová podle toho, v jaké životní situaci se právě nachází. Já jsem byla mladá a zamilovaná a celý můj postoj k životu tomu odpovídal.

Zdenka a milovaný Arno v létě 1940Jak se díváte na takzvané popírání holocaustu, které se občas v různých formách vyskytne? Často nemusí jít přímo o tvrzení, že perzekuce Židů během války neexistovala, ale třeba o zpochybňování toho, že se jednalo o plánované vyvraždění židovského národa. Co na takové názory říkáte, z čeho asi pramení?

Popírání holocaustu je dost nepochopitelná záležitost. Od doby, kdy Hitler přišel k moci, až do konce války bylo pouhých dvanáct let! To je ve věčnosti jak mrknutí oka. A za tu krátkou dobu jako by se přes celou Evropu převalilo obrovské tsunami, které po sobě zanechalo tu největší historickou a lidskou tragédii. A šest milionů evropských Židů v tom zmizelo a zahynulo. Je všeobecně známo a patřičně zdokumentováno, že 20. ledna 1942 ve Wannsee v Berlíně při konferenci nejvyšších nacistických veličin – Heydricha, Himmlera, Eichmanna a dalších – byl podepsán historický dokument Konečné řešení židovské otázky, německy oficiálně Die Endlösung der judischer Frage. Pak to šlo rychle – postavili plynové komory, kam se dovážel Cyklon B vyráběný v Německu slavnou chemickou továrnou IG Farben, dnes o tom ví celý svět. Děti se o holocaustu učí ve škole, aby se nikdy neopakoval. Natočilo se mnoho filmů a historických dokumentů, vyšly stovky knih o německé hrůzovládě a vraždění, a co víc – ještě jsme tady my, kteří tím prošli. Takže popírat to dosti dobře nelze. Německo samo je v otázce popírání holocaustu zvláště citlivé hlavně proto, aby se zabránilo jakékoliv myšlence na vznik nového nacismu. Ti, kteří holocaust popírají, vycházejí ze stejného pramene, ze kterého vznikl. Z předsudků a nenávisti.

Co vlastně znamená Terezín z mezinárodního hlediska – je to všeobecně srozumitelný symbol, ví o něm každý?

O Terezíně se ve světě často mluví jako o koncentračním táboře, což nebyl. Terezín, bývalé malé město a bývalá pevnost, byl jenom shromažďovací tábor, ze kterého se pak posílaly takzvané transporty na východ. To bylo jediné tajemství, které nás stále ohrožovalo. Nikdo nevěděl, kam na východ a co potom. Terezín, tím že byl na českém území, nám dával pocit, že jsme skoro jako doma. Největší počet obyvatel v době války byl z Čech a Moravy, celé rodiny, muži, ženy a děti. Pak velký počet starých lidí z německých měst a Rakouska, později i Holanďané a Dánové. Nosili jsme vlastní oblečení, směli jsme se tam volně pohybovat, měli jsme vlastní vedení ve všech oblastech života a doufali jsme, že tam přežijeme do konce války.

Jakým zlomem ve vašem životě byla deportace do Terezína? Vnímáte vůbec jako důležité cokoliv z toho, co se stalo předtím?

Deportace do Terezína znamenala asi to samé pro všechny. Dočasný odchod z domova a naděje, že se tam zase, až pomine ta válečná zběsilost, vrátíme. Nikdo nemohl tušit ani vědět, když odcházel, že tím nenávratně končí celý jeho původní život doma.

Zdenka Fantlová s dětmi na jedné z besed v anglickém Newcastlu

Jak vůbec vypadal život v Terezíně a jakou roli v něm hrála hudba?

Terezín, jak už je dnes známo, byl za války paradoxně největší kulturní středisko. Bohatá česká kultura se tam přenesla z předválečné doby, kdy byla na vysoké úrovni. Hudba, divadlo, literatura... Její tvůrci ji přivezli s sebou do Terezína a tam zázrakem pokračovala. Němci na rozdíl od nás věděli, že jsme odsouzení na smrt, a povolili hrát divadlo, pořádat koncerty, přednášky. Mezi obyvateli bylo hodně herců, režisérů, hudebníků i dirigentů a kulturní život tam hrál velkou roli. Poslouchat hudbu nebo sledovat divadelní hru nebyla zábava, ale morální opora. V Terezíně bylo několik hudebních skladatelů – Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann a jiní, kteří inspirováni dobou a místem, kde právě byli, skládali nová nezapomenutelná hudební díla.

Jedním z výrazných terezínských skladatelů byl Pavel Haas. Máte na něj nějaké vzpomínky, setkala jste se s ním? Uvažovala jste někdy třeba o Haasovi, ale i o komkoli jiném, způsobem „co by z něj mohlo být, kdyby přežil“?

Ze skladatelů jsem znala Gideona Kleina. Nejen, že sám byl vzhledem krásný, ale hlavně to byl bohem nadaný, vynikající pianista a skladatel. Ten měl před sebou slavnou kariéru, ale bohužel mu nebyla dopřána.

Boris Klepal, publicista

Fotografie převzaty z knihy Zdenky Fantlové Klid je síla, řek’ tatínek, kterou vydalo nakladatelství Primus.
Zdenka Fantlová se zúčastní akce Terezínské hvězdy, která proběhne ve dnech 12. až 14. dubna v Praze a v Terezíně. Bližní informace na www.terezinskehvezdy.cz.

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 26. 3.  Alter ego
  jízlivého zeměměřiče
 
  
Taje
  prezidentské kuchyně
 
  V kuchyni s hlávkou zelí