Číslo 14 / 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelkou.
Zdenkou Fantlovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taje nejen prezidentské kuchyně

Ve snímku Z prezidentské kuchyně zažije perigorská kuchařka Hortense (Catherine Frotová) velké překvapení, protože novým pracovištěm, kam je trochu tajemně odvezena, se ukáže být prezidentský palác – a hlavním strávníkem sám prezident (Jean d'Ormesson). 

Čerstvé hříbky, mrkvička, petržel. Tak se vaří pro prezidenta! Catherine Frotová v hlavní roli filmu podle skutečné události

Režisér Christian Vincent se inspiroval skutečnou událostí: konkrétně prezidentu Mitterrandovi přestala chutnat „eurostrava“ a zatoužil po prostých, nejlépe venkovských jídlech, jaká si pamatoval z dětství. Ovšem film pozměnil jména hlavních protagonistů (a jméno hlavy státu vůbec nezazní), aby se vyhnul spoutání historickým předobrazem a mohl si vybudovat svébytný svět, ovšem protkávaný mnoha reálnými odkazy, třeba prezidentovým vážným onemocněním, které si vyžádalo přísnou dietu.
Osudy Hortense se odehrávají ve dvou časových i syžetových rovinách – první tvoří pobyt u prezidenta a narůstající konflikty jak s vedoucím „závodní velkokuchyně“, která zajišťuje stravování celého osazenstva paláce, tak s úředníky, kteří hledí na každý peněžní výdej s nedůvěrou. Hortense totiž odmítla vařit z tamních zásob a čerstvé, kvalitní suroviny nechává dovážet z různých koutů Francie. Druhou rovinou se stává Hortensin pobyt na výzkumné stanici kdesi na Antarktidě: zotavuje se tam z prožitého zklamání i ústrků, kdy se konečně vymanila z kolotoče ustavičných příkazů a svazujícího dohledu prezidentova okolí. A dotěrný zájem televizních zpravodajů dokáže hravě odrážet...
Základní pozornost se přirozeně upíná na Hortensiny necelé tři roky, které strávila v prezidentově blízkosti, jakkoli omezována neprostupnou etiketou málokdy s ním mohla promluvit a zjistit „zpětnou odezvu“, k ní do kuchyně zašel prezident vlastně jen jednou, aby si pochutnal na chlebu obloženém lanýži. I když režisér rozehrává zejména vztahové záležitosti, najmě semknutost malého Hortensina týmu (stačí si vybavit až dojemnou sekvenci se hledáním ideální receptury na křupavý chléb) v kontrastu s nevraživostí, která jej obklopuje.
Hortense, s níž se Catherine Frotová skutečně sžila a obdařila ji velkou autenticitou v bezprostředním chování, v nepředstírané pokoře, která se dovede hájit i rázným protestem. Podezírají ji z elitářství, z obohacování, ale zdánlivě neprůbojná žena se nemíní vzdát, dokáže hájit své postavení i kvalitu připravovaných jídel. Ostatně právě starostlivé vaření a pečení vystupuje jako výrazná vizuální atrakce, stačí pohlédnout, s jakou láskou servíruje právě dohotovené pokrmy, jak je zdobí.
Jako největší zadostiučinění Hortense prožívá, že její s láskou chystaná jídla opravdu chutnají, že péče do nich vložená je tak odlišuje od strojové velkovýroby. Přitom i ze sestavování jídelníčku, z ochutnávání i zaplňování talíře vybranými kousky režisér těží humorné okamžiky, zpravidla v souboji s nástrahami byrokracie, kterou lidé sympatizující s oduševnělou kuchařkou téměř spiklenecky podkopávají. Totéž lze tvrdit o Hortensině bloudění spletitými chodbami prezidentského paláce, protože v případě potřeby rozhodně nezůstává upozaděná v ústraní.
Film Z prezidentské kuchyně nepatří mezi díla jízlivě kritická, čiší tu hlavně melancholie z promarněných příležitostí, neboť i prezident sám se nakonec ocital v zajetí svých důvěrníků, poradců a odborníků přes zdravou výživu. Hortense tu zosobňuje člověka, jenž důvěru v prezidenta i úctu k němu promítá do vaření – a když zjistí, že očekáváním, která dobrovolně přijala, nemůže nadále dostát, raději prestižní místo sama opouští. Její písemné rozloučení patří k nejpůsobivějším, a přitom nejprostším okamžikům celého filmu, stejně jako letmá setkání s prezidentem, kdy spolu rozmlouvají třeba o starých kuchařských knihách...

Jan Jaroš, filmový publicista

Foto Film Europe  Alter ego
  jízlivého zeměměřiče
 
  
Taje
  prezidentské kuchyně
 
  V kuchyni s hlávkou zelí