Číslo 46 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s herečkou a zpěvačkou.
Jitkou Molavcovou.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Jsme skutečně hrdí na českou zemi?

Dokumentů, které by v širokém vějíři nejrůznějších příspěvků pokrývaly jeden vybraný den, nevzniklo mnoho, ale přesto bychom nějaké našli. Loni byl v kinech uveden „celosvětově“ pojatý Život v jednom dni, v sobotu 17. listopadu ve 21.35 spatříme na ČT2 toliko na české prostředí zacílený snímek Země česká, domov Tvůj!

Dorazilo na pět stovek amatérských videozáznamů, z nichž tvůrci sestavili mozaiku, jak Češi prožili pátek 11. května 2012

K režiséru Adolfu Zikovi dorazilo ze všech koutů naší republiky na pět stovek amatérských videozáznamů, kterými se musel pečlivě probrat, než sestavil mozaiku, jak lidé prožili pátek 11. května 2012. Snímek uvodil zamyšlením, že malé národy musí hledat i prosazovat svou identitu a státnost, zatímco ty velké ji vnímají jako každodenní samozřejmost. A hned poté následují tři dotazy, které vytyčují základní tematický okruh: zda jsme hrdí na to, že jsme Češi, zda bychom si oblékli tričko se státní vlajkou a zda bychom byli ochotni nadřadit obecný zájem nad náš osobní.
Ve filmu nalezneme kdeco: pečení chleba i návštěvu erotického salónu, ocitneme se mezi bezprizornou městskou chudinou i navštívíme vesnické rodiny věnující se zemědělství, nechybí zrození nového života ani dohasínající stáří. Povšimneme si, kolik lidí je potetovaných – že by jim takové počínání pomáhalo vyrovnávat se s nároky a složitostmi, v nichž se ocitají?
Zika se opřel o časovou osu, celé vyprávění uspořádal chronologicky od půlnoci do půlnoci, avšak současně posloupnost narušuje průběžným vkládáním úryvků z téhož zdroje – vracející se výpovědi, monology o víře. Rozpačitě může také působit režisérem nachystaná vlaková jízda z Aše na severní Moravu a zpovídání někdy až konfliktních cestujících, snad aby vznikla páteřní dramatická linie, k níž se připoutá vše ostatní.
Tvůrce se ve shodě s nynějšími zvyklostmi snaží z roztříštěného materiálu vydolovat nějaké „objektivní“ poselství, místo aby se pokusil na jeho základě ztvárnit svou osobní vizi. Zajisté i tak uspěl, dokládá deziluzi a narůstající naštvání prostupující celou společností, postřehneme, že naděje symbolicky vkládá do nejmladší generace. Avšak přece jen zůstal leccos dlužen výmluvnosti či tvarové osobitosti, jaké třeba Věra Chytilová naprosto suverénně vtiskla nedávno znovu vysílanému dokumentu Praha – neklidné srdce Evropy, kde rovněž pracovala (byť nikoli podřízena dikci jediného dne) s obšírným, různorodým materiálem. Přestože tedy režisér dosáhl maxima možného, poodhalil zároveň meze zvoleného přístupu.

Jan Jaroš, filmový publicista  Ulice Git-le-Coeur
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Ve znamení Blíženců

  Nalaďte si  
 
  S Vernem za hltavým pštrosem
  Téma