Číslo 29 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Jiřím Ornestem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rybách u Temelína

Spisovatel Jiří Hájíček (1967), ceněný v minulosti nejvíc za titul Selský baroko (2005), předvádí ve své nové próze Rybí krev (vydal Host) odvážný tah: jako hlavního hrdinu svého třistapadesátistránkového románu obsadil jadernou elektrárnu Temelín.
Jde ovšem logicky o antihrdinu, a to navíc symbolického: zachmuřený kolos sleduje osudy postav, které se namanuly od počátku osmdesátých let do současnosti v jeho blízkosti, jaksi z nadhledu, s hlavou v oblacích, a především netečně.
O ryby tu sice nejde, ačkoli jihočeská krajina je mimo jiné krajinou rybníkářskou, stejně tak v próze neteče krev, aspoň ne takříkajíc funkčně, příběhotvorně – titul knihy spíš zastírá než ozřejmuje. Na rozdíl od příběhu samotného. Ten je přes dvojí pohled – z minulosti (1983–1993) a přítomnosti (2008) – příkladně lineární: zachycuje zrání hlavních postav od puberty, poznamenané přirozeně individuačními, vztahovými střety s autoritou rodičovskou, školní i obecně státní, po krizi středního věku, podanou vesměs jako nevyhnutelnost. A zachycuje to vše pohledem překvapivě ženským (lyricky, s citem, měkce), stylizovaným ovšem bezvadně, srovnatelně třeba s Hrabalovou autobiografickou trilogií z let 1982–1985 (Vita nuova, Proluky, Svatby v domě).
Zmínka o autobiografičnosti tu nepadla náhodou: Hájíček je Jihočech, rodák z Českých Budějovic, absolvent tamější Vysoké školy zemědělské, a sdílí se svými postavami jistě nejen věkovou příbuznost, ale především zkušenost pro svoji generaci a lokalitu jaksi typickou, ilustrující v podstatě vývoj zdejší společnosti od poválečných let po přítomnost. Ta zkušenost v sobě zahrnuje jak ozvěny násilné kolektivizace po osmačtyřicátém roce, která deformovala psychologický profil rodičů i prarodičů, tak střet s novou, aktuální monstrozitou, úvodem jmenovanou mnohaletou stavbou temelínské elektrárny, které musely ustoupit desítky vesnic a která zdeformovala pro změnu generaci jejich dětí. Z jednoho i druhého je jasné samozřejmě totéž: patologie minulého režimu, který měl na zřeteli vždycky vágní ideologii, nikdy ne konkrétního člověka.
Jiří Hájíček dokázal ve své novince skloubit zdatně konkrétní příběh s obecným sdělením. Aby vyniklo, potřeboval ovšem odstup, proto pohled z roku 2008. V kontrastu závěrečné fáze normalizace, prvních, euforických a nadějeplných let po revoluci a zvulgarizovaného, oportunistického kapitalismu, který opanoval přítomnost, se ukazuje mnohé – nejen nelichotivá paralela mezi minulým režimem a tím současným. Především je to zřejmý konec starého a nástup nového světa: zánik tradice, řádu, vesnické soudržnosti s širokou rodinou, statkem a půdou na úkor městského, jaksi fluidního, „panelákového“ individualismu, nejistého minulostí stejně jako budoucností.
Rybí krev je tedy prózou lehce nostalgickou, zkoumající to, co bylo, respektive to, co z minulého zůstalo. S ohledem na téma jde samozřejmě o román takzvaně venkovský, s ohledem na vnitřní vývojové proměny postav pak i o prózu psychologickou. Obecněji se takové psaní nachází někde na romanticko-existencialistické hraně. Každopádně je to Hájíčkova dosud nejlepší kniha. Titul napsaný samozřejmě a na vážné téma: rekviem za krajinu, z níž musel odejít člověk.

Radim Kopáč, literární a výtvarný kritik  Na rybách u Temelína    
  Pořiďte si
 
  U Kulatého stolku     

  Téma  
 
  Ve Zlíně s novinkami
  Navštivte