Číslo 21 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s herečkou.
Pavlou Tomicovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Škola Na Smetance, pohled z Vinohradské třídy. Němci měli ideální stanoviště, vše, co se z této strany blížilo k rozhlasu, mohli likvidovat.Jménem britské královny

Příběh, který vám chci převyprávět, připomíná hollywoodský velkofilm: dva Britové, vlastně kluci, co ke svému věku ještě nedávno přidávali koncovku -teen, dva čeští štábní kapitáni a krásná dívka bojující koncem druhé světové války o budovu rozhlasu na Fochově (dnešní Vinohradské) třídě v Praze. Vlastenectví v nejlepším slova smyslu, odvaha a hrdinství – jak působivé by to asi bylo na stříbrném plátně? Američané by takovou story dokázali prodat!
Nikterak nemám v úmyslu ironizovat hollywoodskou filmovou tvorbu a výše zmíněný příběh už vůbec ne, zvlášť proto, že je děsivě reálný. Kdo na Dvojce Českého rozhlasu slyšel pořad Stanislava Motla Britové u rozhlasu z cyklu Stopy, fakta, tajemství, mi dá zapravdu. A nejen pro ně informace navíc: rozšířená verze tohoto skoro až neuvěřitelného příběhu vyjde v třetím díle knihy Cesty za oponu Času, již tvoří výběr nejúspěšnějších rozhlasových reportáží Stanislava Motla.
Sluší se tu dobu připomínat, i když pro nejmladší generaci je stejně vzdálená jako třicetiletá válka: ano, v květnu pětačtyřicátého se v Československu bojovalo, ano, hodně drsné to bylo u rozhlasu v Praze. Mnozí tady padli. Známe to z dějepisu... Domy v okolních ulicích zdobí pamětní desky, kdysi u nich stávali pionýři (ovšem odkazovat na to je dnes společensky nevhodné), teď po těch připomínkách na vyhaslé životy skoro neštěknou psi, jejichž exkrementy jsou mimochodem vinohradské ulice hojně posety. Takový je prostě život.

Kdo tu bojoval

Jenže u rozhlasu v pětačtyřicátém tekla krev, svištěly tam kulky a nebyl to žádný filmový trik, necvakala tam klapka, která by krájela záběry, chyběl režisér křičící Stop! Své životy tu dávali všanc ti se jmény i ti pro nás dodnes bezejmenní, ti, co měli pověstné rudé knížky, i ti, kteří ideje komunismu bytostně nenáviděli. U rozhlasu každopádně bojovala elita národa. Co to ale bylo za lidi? Tuhle poměrně banální otázku si Stanislav Motl položil už před několika lety. On si totiž otázky, které se mnohdy lidé stydí nahlas vyslovit, protože by si připadali směšně či nevzdělaně (všichni přece víme, kdo tehdy rozhlas hájil!), klade rád. A dostává překvapivé odpovědi. „Víme, že tu byli Češi, Slováci, a dokonce příslušníci několika dalších národů, ale kdo to byl, co v civilu dělali, kolik jim bylo let, to se moc neřeší," říká Stanislav Motl. „Pročítal jsem sborník, který kdysi vydal Svaz protifašistických bojovníků, a defilovala přede mnou jména úplně neznámých lidí i jejich vzpomínky. A najednou jsem narazil na informaci, že před rozhlasem mimo jiné bojovali otec a syn Kopečtí, otec architekt a štábní kapitán, a spolu s nimi dva Britové. Pochopitelně že mě ta informace zaujala, ale protože ke všem takovým zprávám nejprve přistupuju skepticky, připustil jsem i možnost, že se jedná o omyl.“ Nicméně rozjelo se obvyklé pátrání. „Adresu pana Kopeckého jsem získal ze dvou zdrojů, mimo jiné z kartotéky příslušníků druhého odboje.“ Rodina byla sice překvapena, že se po tolika letech ještě někdo zajímá o jejich mrtvého dědečka, nicméně se schůzkou souhlasila. Stanislav Motl získal svazek více či méně čitelných papírů a pár fotografií. Někdo by řekl stará lejstra, ale pro něj představovala poklad.„Pátral jsem dál a podařilo se mi najít několik dalších svědků dávných událostí. Tou největší bombou, kterou jsem nalezl, byla kapitulační listina. Podepsali ji štábní kapitáni Kopecký a Záruba a pánové Thomas Vokes a William Greig za českou stranu a nečitelný podpis za stranu německou. Takže Britové u rozhlasu vážně bojovali! V takových okamžicích mám neuvěřitelnou radost, je to úžasný pocit, když se něco podobného povede,“ říká Stanislav Motl trochu zvýšeným hlasem, což jeho radost vystihuje víc než cokoli jiného.

U rozhlasu každopádně bojovala elita národa. Co to ale bylo za lidi?Kde se tady vzali?

Díky písemným vzpomínkám štábního kapitána Kopeckého a dalších dvou pamětníků začal zvláštní příběh dvou Britů u rozhlasu dostávat zřetelnější obrysy. Odhadem jim bylo kolem dvaceti a rozhodli se, že odzbrojí posádku sto dvaceti esesmanů, jak se říká po zuby ozbrojených a zakopaných v základní škole Na Smetance. Kdo to v Praze trochu zná, ví, že je to ideální poloha, jak přes dokonale rovnou Balbínovu ulici, která ústí do ulice Vinohradské, perfektně kontrolovat přístup k rozhlasu. „Na takovouhle s prominutím šílenost mohli přijít jen takhle mladí kluci. Ale sakra odvážní kluci. Frajeři! Ale možná jim to přišlo jako vtip, jako zábava, mohli mít za sebou mnohem drsnější zkušenosti, třeba Ardeny, kdo ví,“ uvažuje Stanislav Motl. Jak se Thomas s Williamen octli v protektorátu, je trochu záhada. „Vím jen, že utekli ze zajateckého tábora kdesi v Německu, ale odkud přesně, to se mi zatím nepodařilo vypátrat. Nevím ani, u jaké zbraně sloužili, jestli byli pozemáci nebo letci. Každopádně se dostali až do vesnice Slatina u Kralup nad Vltavou, schovávali se tam v lese,“ dodává Stanislav Motl. Jenže schovávejte se v českém lese! Pamětníci-partyzáni ještě po letech s hrůzou vzpomínali, jak tudy každou chvíli rázovala babka sbírající chroští, jiní hledali houby, líčili na lesní zvěř – přestože i za to mohli být popraveni. A tady někde, uprostřed „neprostupných hvozdů“ středočeské kotliny, potkali Britové slečnu Mužíkovou.

Krásná Miki

Jmenovala se Miloslava, Míla, ale všichni jí říkali Miki. Studentka, prý moc hezká, ale trochu nekonvenční. Na falešné dokumenty, ne zcela jasno jakým způsobem, se jí podařilo oba britské hochy propašovat do Prahy. A ubytovala je v bytě svých rodičů v dnešní Navrátilově ulici nedaleko Karlova náměstí. Schovávala je tam možná dokonce i tři měsíce. I tehdy měli sousedé a zdi uši a podobné nápady se trestaly jediným způsobem. To je potřeba zdůraznit, některé věci dnešním mladým při vší úctě k nim nedocházejí. „Dům, ve kterém Miki tehdy bydlela, jsem opět našel díky dvěma zdrojům. Jednak pomocí zápisků pana architekta Kopeckého a potom díky centrálnímu registru obyvatelstva."
Praha povstala a všichni tři, vlastně čtyři, protože do příběhu výrazně zasáhl i Mílin bratranec Karel Bušek, se 7. května ocitli u rozhlasu, konkrétně v Balbínově ulici, před sebou esesmany zabarikádované Na Smetance. Ti stříleli při každém pohybu, bylo nemožné se k nim jakkoli přiblížit, natož je nějakým způsobem vyřadit ze hry. S nápadem odzbrojit esesáky přišel podle vzpomínek pana Kopeckého jeden z Britů, Thomas. Pak se začal odehrávat neuvěřitelný příběh.

Mnozí před budovou rozhlasu padliJménem královny!

William a Thomas v dokonale padnoucí britské uniformě, již narychlo pospravovala a vyžehlila neznámá starší žena z jednoho domu v Balbínově ulici, štábní kapitáni Kopecký a Záruba, kteří vedli boje o rozhlas, se v prudké střelbě všude kolem, s bílou vlajkou vyjednavačů v ruce, blížili k esesmanům. Co jim asi běželo v hlavě? Možná jen myšlenka na vítězství v bláznivé hře o život. „Záruba a Kopecký, kteří zároveň Britům tlumočili, požádali perfektní němčinou velitele posádky, aby kapituloval. Britové sami sebe představili jako příslušníky britského parašutistického oddílu, kteří byli shozeni jako předvoj spojeneckých armád postupujících na Prahu. A navíc drze prohlásili, že v případě, že Němci bezpodmínečnou kapitulaci nepřijmou, budou co chvíli rozdrceni spojeneckým letectvem. Protože – jak dodali – spojenci už jsou na hranicích Prahy. Dávají tedy Němcům poslední šanci, jak se dostat do amerického či britského zajetí.“ Dokonalá, ale skoro až sebevražedná lest. „Povstalečtí velitelé v té době už věděli, že předchozího dne, tedy 6. května, zahájila Rudá armáda pražskou operaci. Do Prahy však měla ještě stovky kilometrů. Nicméně němečtí vojáci, zejména příslušníci SS, se Sovětů panicky báli. Byli si vědomi zločinů, které na území někdejšího Sovětského svazu páchali, zejména při svém zpočátku vítězném tažení. Pokud Sovětům padl do rukou příslušník SS, většinou ho čekala okamžitá smrt. A na Smetance byli výhradně jen esesáci. Zřejmě byli rádi, že se dostanou do amerického či britského zajetí, kde jim bezprostřední smrt nehrozila,“ vysvětluje Stanislav Motl. Jak to, že velitel jednotky Na Smetance neměl spojení se štábem, který by slova vyjednavačů potvrdil? Záhada. Každopádně kapitulační listinu podepsal. Poslušně odevzdal zbraně a zamířil se svou posádkou na Beroun.
Desátého května se prý v Navrátilově ulici, v bytě Miki Mužíkové, pořádně oslavovalo a Britové byli u toho. Pak se po nich slehla zem.
 

Žijí ještě?

„Víte, mám v souvislosti s tímhle příběhem trochu trauma. Přibližně před dvanácti lety jsem o Britech besedoval ve škole Na Smetance a najednou za mnou přijde kluk a povídá – babička se s nimi znala, ona má dokonce na Thomase Vokese adresu. Tu adresu mi přinesl, já na ni napsal, ale dopis se vrátil jako nedoručitelný. A já už dále nepátral, nebyl jsem tenkrát tak důsledný, měl jsem spoustu další práce. Ale teď, když jsem pořad pro rozhlas připravoval, jsem pocítil něco jako výčitky svědomí, že jsem se do toho nepustil. Co když ještě oba žijí, počítám, že by jim mohlo být tak přes osmdesát, třeba žije i Miki, která údajně po osmačtyřicátém emigrovala do Austrálie. Vždyť ti kluci zachránili tolik životů! Přinejmenším by si zasloužili čestné občanství Prahy. Zasloužili by si ho samozřejmě i oba Češi, ale štábní kapitán Záruba u rozhlasu padl a architekt Kopecký už dávno zemřel. Proto jsem se s pomocí britské kolegyně a zároveň dobré kamarádky pustil znovu do pátrání. O pomoc jsem požádal i britské velvyslanectví,“ dodává Stanislav Motl.
Život skrývá mnohá překvapení. To ovšem autor cyklu Stopy, fakta, tajemství ví lépe než kdo jiný. Třeba bude mít i tento příběh další pokračování...

Šárka Vieweghová

Foto Tomáš Vodňanský a archiv  Konec světa bude drama
  Pořiďte si
 
  Jménem britské královny

  Téma  
 
  Tajemství skleníku
  Nalaďte si