Číslo 45 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s rozhlasovou režisérkou.
Hanou Kofránkovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Máchova podobizna od malíře Jana Zachariáše QuastaTo je pan Mácha, šeptla mi Lény F.

Stojí před námi jako živě přítomný, současný autor čteného, inscenovaného i zfilmovaného díla, jakýsi Jan Křtitel české poezie, rozervanec i ironik, vášnivec i žárlivec, dandyovský kumpán v knajpách i bloumající samotář po hradních zříceninách, iracionální i systematicky pedantický, do sebe pohroužený tulák s pláštěm s výraznou červenou podšívkou a sešitem v kapse. Neklidný duch podivuhodně blízký naší roztěkané době. Narodil se před dvěma sty lety, dožil se pouhých šestadvaceti let. A přesto o Karlu Hynku Máchovi můžeme s Janem Mukařovským říci: „Dnešní člověk potkává se s Máchou tváří v tvář jako se současníkem.“ O rozhlasové „uchopení“ Karla Hynka Máchy se ve speciálním jednodenním vysílání pokusí 13. listopadu Český rozhlas – Vltava.

Kolem života a díla legendárního českého romantika, obestřeného odedávna dráždivým tajemstvím, se kumulovalo vždy mnoho hypotéz, dohadů, legend a výmyslů, toužících toto tajemství poodhalit. Literární badatelé již řekli k věci pravděpodobně vše. Máchovo dílo bylo vydáno, leckteré literární zlomky byly rekonstruovány, šifrované deníky rozluštěny, nejintimnější zápisky odtabuizovány.

Světlo a tma

Patrně o žádném jiném českém básníku nebylo napsáno více než o Máchovi. Víme, kolik toho na cestách vypil, koho a jak miloval, nad jakou očnicí byl zraněn, proč si nechal v Benátkách čistit boty, čteme detailní rozbory jeho veršů, mámivé melodie intimních deníkových zápisů. Přetahovali se o něj surrealisté, metafyzici, historičtí materialisté i vlastenečtí kýčaři, odvrhli ho omezení Tomíčkové, ale později i Ladislav Klíma a Otokar Březina. Přesto před námi stojí básník a jeho dílo jako základní kámen české literatury v tajemném přísvitu, kladoucí znovu i nově otázky a rozdírající naši mysl, jak přesně postihl básník Miloslav Topinka: „Mácha se dotýká těch nejzákladnějších otázek, které si poezie, umění klade od chvíle, co je člověk člověkem. Máchova poezie je nabitá protiklady. Ale ty se nevylučují. Tak jako se nevylučuje světlo a tma, den a noc.“
Máchovou „dílnou“, v níž vznikalo jeho dílo, byla úzká a temná síň za bytem rodičů na dnešním pražském Karlově náměstí. Rodiče měli v předním domovním traktu krupařský krámek a za ním kuchyňku, kterou sami obývali. Ale Karlovo náměstí není rodným distriktem Máchovým. Tím byla Malá Strana a jednopatrový dům na Újezdě, kde se v pátek 16. listopadu 1810 narodil jako Hynek (podle německého zápisu v matrice Ignaz) a ještě téhož dne byl pokřtěn. Máchovým rodičům se zprvu vedlo obstojně, avšak po vydání finančního patentu roku 1811 a zejména po neúrodě v roce 1816 se rodina zachraňovala jen díky skromnému jmění, jež přinesla věnem Máchova matka Anna. Máchovi se stěhovali do lacinějších bytů – z Malé Strany do čtvrti chudých rozkládající se kolem Petrského náměstí a nakonec na „Karlák“, kde dnes, na dávno již přestavěném domě, můžeme číst Máchovskou pamětní desku. Básník v rozhovoru s Karlem Sabinou vědomě spojil temné kontury své poezie se stísněným příbytkem tohoto bývalého dobytčího trhu: „Za to nech trudná komnata odpovídá.“

Žhavé okuje nitra

Matěj Stropnický ve filmové adaptaci MájeNa počátku umělecké cesty (rok 1830), kdy po školních veršovaných pokusech v němčině v sobě objevuje českého básníka, je Máchovi dvacet let. Má za sebou kvalitní novoměstské piaristické gymnázium a chystá se na dvouletý kurz filozofie, později studuje práva, aby po jejich ukončení nastoupil do zaměstnání na svoji první a zároveň i poslední štaci jako koncipient v Litoměřicích, kde také předčasně umírá z 5. na 6. listopadu 1836. V roce 1830 má tedy před sebou pouhých šest let, ve kterých vznikne celé jeho literární (a nezapomínejme ani na kresby hradů spatřených) dílo. Pro jiného autora by to bylo příkře málo, ale pro zralého Máchu s rozhledem po evropských literaturách to je čas určený právě k tomu, aby mohl vychrlit či přímo vyvrhnout žhavé okuje svého nitra. Mácha se dlouho „vybíjí“ v drobných textech, jako kdyby se nemohl soustředit na něco většího. Posedle se toulá krajinou. S pedanterií sobě vlastní si vede přesné zápisky, kolikrát který hrad navštívil. Prochodí Čechy křížem krážem, dvakrát absolvuje „pouť krkonošskou“, o prázdninách roku 1834 podnikne s přítelem Antonínem Strobachem velkou pěší pouť přes Alpy do Benátek a odtud do Lublaně a Štýrského Hradce. Píše historické prózy, které nejdříve zůstávají v torzech, ale pak se rozhoduje skloubit všechny do románu Kat. Píše Pouť krkonošskou, básně, hraje jako ochotník divadlo u Kajetánů, seznamuje se s Lori Šomkovou, v listopadu 1834 si poprvé načrtává Máj, který pak knižně vychází v autorově úmrtním roce a dostane se mu v literárních kruzích tak přízemní a provinční reakce. A pak to jeho poslední vydechnutí v litoměřickém podnájmu s kouřícími kamny a neustálým průvanem a poslední rozepsanou básní zastrčenou v kapse začouzeného kabátu...

Máchovský den

Máchova posmrtná pouť časem a generacemi se neobešla bez řady zákrut a peripetií, nicméně postupně začaly jasně vystupovat ostré obrysy básnického génia a jeho nadčasového díla, ze kterého zvláštním tajemstvím nevyprchala energie ani síla obrazů.
Z různých stran a úhlů bude v sobotu 13. listopadu vstupovat do Máchových životních osudů rozhlasová Vltava. A nejen do osudů, ale samozřejmě i do jeho poezie, cestovních deníků (cesta do Benátek), Pouti krkonošské a dramatizované prózy (zazní například rozhlasová adaptace Máchova Kata v režii Josefa Henkeho). Literární esejisté i současní básníci (například Karel Zlín, Zbyněk Hejda, Josef Kroutvor) budou v reflexích, vyznáních i skrze své básně hovořit o „svém“ Máchovi, Prahu Máchových časů načrtne Rudolf Matys, Jakub Arbes prozaickým zrakem pronikne do posledních okamžiků KHM. Archivní záznamy připomenou atmosféru přenesení Máchových ostatků na Vyšehrad, sochař a portrétista Milan Knobloch poodkryje roušku tajemství Máchovy tváře. Nemůžou chybět ani máchovské inspirace v české hudbě nebo překlady do jiných jazyků. A co by to byl za Máchovský den, kdyby nezazněl Máj, tentokrát v sugestivní inscenaci Josefa Melče s Radovanem Lukavským, Vladimírem Rážem, Josefem Somrem, Viktorem Preissem a Ladislavem Frejem z roku 1986.
Rozhlasový redaktor, neustále navázaný na lidský hlas a zvuky, se nakonec táže, jaký mohl být Máchův hlas, uvyklý na veřejný zpěv a deklamaci veršů. A pak, po krátkém pátrání, nalézá odpověď ve vzpomínkách Máchovy nastávající Lori Šomkové: „Jednou jsme šli ze zkoušky do Celetné ulice do kavárny u Suchých. Tyl dal mně a Forchheimové přinésti čokoládu. Ostýchala jsem se, bylo to poprvé, kdy jsem byla mezi tolika mladými muži. Jeden z nich stoje o stůl se opíral a bedlivě mne pozoroval a konečně přistoupiv k nám praví: Prosím, jen pijte, panno, to vás příjemně zahřeje. Byla jsem zjevem mladého muže tak zaražena, že sotva jsem odpověděla. To je pan Mácha, šeptla mi Lény F., ten bude hrávat hrdiny, má k tomu pěknou postavu a silný hlas.“
Hle, básníkův silný hlas promlouvá až k dnešku.
 

Miloš Doležal, redaktor ČRo 3 – Vltava  Takový krásný kandidát   
  Jak to vidí František Koukolík  
 
  Španělsky po česku v Malajsii  

  Pořiďte si        
 
  To je pan Mácha, ... 
  Téma