František Koukolík, neuropatolog 

Prstíček druhý, prstíček čtvrtý

Nahlédneme-li do dějin a učebnic ekonomie, valí se z nich ekonomická racionalita v matematických šatičkách. Zřejmě proto, aby byla působivější. Bohatá ošklivá děvčátka si ze stejného důvodu navlékají drahé róby. Ekonomicky racionální jedinec před každým činem váží čas, cenu, náklady, námahu, peníze, vklad, výdaje, útratu, ztráty neboli cost na jedné straně, zatímco blaho, dobrodiní, prospěch, přínos, výhody, užitek jsou na opačné misce vah, to je benefit. Na druhu činu nezáleží: nákup automobil stejně jako vytunelování banky. Ekonomicky racionální jedinci dokáží své akce seřadit podle přednosti, jsou dokonale informovaní, chytří, sobečtí individualisté a mají na uvažování dost času. Jsou poněkud mýtický homo economicus, něco mezi kalkulačkou a psychopatem.
Jenže to může být všechno docela jinak – alespoň u těch nejdravějších, co dokáží zbohatnout nejrychleji. Je méně známo, že v průběhu některých fází nitroděložního vývoje vyrábějí varlátka budoucího chlapečka tolik mužského pohlavního hormonu testosteronu kolik ho vyrábí pohlavně zralý dospělý muž. Stojí za tím asi tak 500 milionů let staré geny kontrolující jak vývoj pohlavních žláz, tak končetin. Testosteron budoucího chlapečka doslova vytesává jako sochař sochu: tvoří mu mužský mozek, ovlivňuje budoucí imunitu a tvaruje končetiny. Kromě jiného prsty na rukou. Z nich je měřítko: čím menší je poměr délky prsteníčku k ukazováčku, tím víc byl chlapeček a jeho mozek v průběhu nitroděložního vývoje pod testosteronovým vlivem. Takto ovlivnění lidé mají vysokou míru sebedůvěry, milují riziko, jsou vytrvalí, bdělejší a na podněty reagují velmi rychle. Což se prokázalo u úspěšných fotbalistů, basketbalistů a lyžařů: mají totiž testosteronem, kterého se jim dostalo bohatě před narozením, vysoustruhované mozky tak, že se i při v dospělosti chovají poněkud hypermužsky i při normálních hladinách tohoto pohlavního hormonu.
Skupinku vědců napadlo vydat se mezi ty mladé londýnské burziány, kteří vedou nejriskantnější kšefty. Nejúspěšnější dokáží nasekat i víc než 6 milionů dolarů ročně. Je to divoké zaměstnání. Na rozhodování je také jen pár sekund. Vyžaduje trvalou špičkovou pozornost, pohybovou obratnost, schopnost okamžité reakce bez velkého dumání. Vědci se vyptali se na poměr jejich zisků a ztrát. Porovnali ho s kolísáním akciových trhů. A hle: čím úspěšnější kšeftsman, tím menší poměr délky prsteníčku k ukazováčku. Ekonomická racionalita? Kdepak. Soubor biologických znaků táhnoucích se posledních dejme tomu půl miliardy let.
Vsadím se, že v minulosti byli tihle pánové všemi druhy loupeživých rytířů co je svět znal. Úspěšní získali říši. Jindy dopadli jako rytíř Pancíř. Jeho Veličenstvo, císař Karel IV. mu nejprve vlastnoručně udělilo zlatý řetěz za hrdinské kousky. O něco později mu za loupežení stejně vlastnoručně dalo na krk oprátku. Veličenstvo svůj čin osobně zdůvodnilo: „Tady se neloupí“. Od těch dob však další Otec vlasti není znám.  Prstíček druhý, prstíček čtvrtý
  Jak to vidí František Koukolík
 
   Mišík v boxu

   Pořiďte si             
 
   Ženeva rozhlasová a protestantská
   Téma