Číslo 10 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s producentem.
Čestmírem Kopeckým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kouzelné dobrodružství Alaina-Fourniera

„Přišel k nám jedné listopadové neděle 189... Ještě stále říkám ,k nám‘, třebaže ten dům již není náš. Odešli jsme z toho kraje téměř před patnácti lety a jistě se tam již nikdy nevrátíme.“ Těmito slovy začíná Kouzelné dobrodružství, jedna z nejkrásnějších knih o složitých cestách dětství a dospívání. Oné listopadové neděle se vypravěč – alter ego prozaika Alaina-Fourniera – seznámil s Velikým Meaulnesem.

Kouzelnému dobrodružství propůjčil svůj hlas herec Miroslav TáborskýAutor románu Kouzelné dobrodružství, ze kterého Český rozhlas 3 – Vltava odvysílá četbu na pokračování, prozaik, esejista a básník Alain-Fournier, se narodil roku 1886 ve francouzském městečku Chapelle d’Angillon v kraji Cher. Pocházel z učitelské rodiny, studoval literatru a padl v prvním roce první světové války v Saint-Rémy u Verdunu. Kouzelné dobrodružství (v originále Le Grand Meaulnes podle hlavního hrdiny příběhu), jeho jediná kniha, ovlivnila cítění řady generací.

Alain-Fournier věrně zachytil důvěrně poznané prostředí venkovské školy a chlapeckých her. Výjevy a nálady zimních a jarních večerů a žákovských půtek mají půvab starých obrázků a pevně se ukládají do paměti čtenářů. Obdiv a lásku celého světa získalo jeho knize obdivuhodně citlivé vylíčení jinošské lásky, lásky více sněné než žité. Příběh je stylizován jako vyprávění učitelského synka (autobiografický průmět autora), který je svědkem, účastníkem a kronikářem příběhu. V druhé části jsou do vyprávění včleněny Meaulnesovy dopisy vypravěči a úryvky z jeho deníku.

Příběh tuláka Meaulnesa je historií krásné iluze o dobrodružství a štěstí, iluze, která ztroskotává na prahu dospělosti, kdy hrdina zmoudří a kdy spolu s vystřízlivěním z dětského snu přichází i zrazení tohoto snu. Vrátit se do dětství nelze, stejně jako se nedá nalézt cesta na ztracený zámek, dějiště podivuhodné slavnosti. Když se po letech zdánlivě podaří cestu na zámek najít, zmizí posléze zámek i láska.

Kouzelné dobrodružství poprvé vyšlo roku 1913. Alain-Fournier o knize uvažoval už o šest let dříve, v dubnu 1910 v dopise příteli o hrdinovi svého příběhu píše: „Meaulnes, Veliký Meaulnes je člověk, jehož dětství bylo příliš krásné. Chvílemi se zdá, že celý ten imaginární ráj světa jeho dětství se najednou objeví na konci jeho dobrodružství, nebo se dostaví jako odpověď na jeho výzvu. On však ví, že tento ráj již nemůže existovat. Rezignoval na štěstí. Pohybuje se ve světě jako někdo, kdo je na odchodu.“

Prostřednictvím téměř pohádkového tématu, kde nechybí bloudění, cesta na zámek, hledání nevěsty a svatba, odkazuje kniha ke středověkému Percevalovi a k iniciačnímu románu. Kořeny textu tkví i v romantismu, například v prózách Gérarda de Nerval. Nezapomínejme ale, že nejhlubším pramenem je skutečná událost z autorova života: den, kdy devatenáctiletý Alain-Fournier spatřil Yvonnu de Quivrecourt a zůstal jí a její krásou fascinován po celý svůj krátký život...

Četba z románu Kouzelné dobrodružství, kterou z překladu Jaroslava Zaorálka připravila Anežka Charvátová, má dvanáct dílů. V režii Markéty Jahodové účinkuje Miroslav Táborský. Od pátku 6. března vždy v 18.30 vysílá ČRo 3 – Vltava.

Petr Turek, redaktor ČRo 3 – Vltava


Petr Koudelka
  Jistě, pane premiére!
  Jak to vidí Petr Koudelka
  Jan Svačina
   O hercích a jejich publiku

   Televizní glosář
  Bittovky a jazz
   Bittovky a jazz
   Pořiďte si