Číslo 46 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s režisérkou.
Magdalenou Švecovou.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Věra Sosnarová dnesŽivotní martyria „lhářky“ z gulagu

Kapitoly z rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století obsahuje zbrusu nová kniha s názvem Kruté století. Její autoři – novináři Mikuláš Kroupa a Adam Drda – v ní zachytili autentické vzpomínky pamětníků a protagonistů moderních dějin českého národa. „Příběhy 20. století jsou plné dobrodružství, ale také utrpení a bolesti. Zejména první dvě třetiny (nejen) českého 20. století byly velice kruté. Je to doba, do níž bychom se nechtěli narodit,“ tvrdí autoři. Věra Sosnarová takové štěstí neměla. Následující ukázka z knihy líčí utrpení, kterým tato žena prošla v sovětském gulagu i při jednání s českými úřady.

Hrůzný transport

V polovině května 1945 se v Praze a dalších městech slavilo. Po ulicích defilovaly vojenské jednotky, Sokolové, skauti a legionáři. Příslušníci revolučních gard, podpořeni vůdčími politiky, už plundrovali německý majetek a honili německé civilisty. Nezbylo moc lidí, kteří by byli schopni a ochotni bránit své bližní před novým násilím. A tak důstojníci sovětské NKVD v klidu, někdy dokonce za asistence československých úřadů, začali odvlékat Čechoslováky, kteří se jim z různých důvodů zdáli podezřelí a na nichž měli zájem, do sběrných lágrů a později – do gulagu.

Před jedním brněnským bytem zazvonili 17. května 1945 čtyři muži. Otevřela jim čtrnáctiletá Věra (narozená roku 1931), dcera Ljubky Mělké, pocházející z ruské Sverdlovské oblasti. Do Československa se Ljubka přivdala někdy ve dvacátých letech a ještě před válkou se s mužem rozešla. Dva Češi a dva rusky mluvící příslušníci NKVD Ljubku a její dvě dcery – Emilii (přezdívanou Naďa) a Věru – zatkli. Rodina byla odvedena nejdřív na provizorní stanici NKVD v Brně a poté byla internována na zámku v Mikulově. Nikdo ze zatčených netušil, co se s nimi bude dít. Za několik dní je stráž odvedla na nádraží a byli odvezeni do Budapešti, na sportovní stadion, kde Sověti soustřeďovali zatčené nešťastníky, určené k deportaci. Vystrašená rodina Mělkých tu bez informací strávila další týdny. „Nad stadionem stál most a Maďaři z něj spouštěli celé šrůtky masa. Tam ještě bylo co jíst. Drželi nás tam déle než měsíc. Pořád jsme nic nevěděli. Matka si zoufala,“ vzpomíná Věra Mělká, provdaná Sosnarová.

Další cesta rodiny Mělkých vedla do Moskvy, v dobytčím vagonu, kde se tísnilo asi sto lidí různých národností. Dozorci nikomu nic nezdůvodňovali, prostě vydávali příkazy. Věra měla tehdy jedinou příležitost k útěku. Nevyužila ji. „Vezli nás přes Bukurešť, pak směr Kišiněv. Tehdy jsem mohla utéct. Rus mi dal kýbl, abych šla pro vodu. Zrovna zrály třešně, chtěla jsem je natrhat sestře. Trhala jsem a vlak se mezitím rozjel. Já hloupá jsem s kýblem utíkala, polovičku vody vylila. Vlak ještě nejel tak rychle, tak mě chytli a vytáhli do vagonu. Kýbl jsem pustila. To víte, potom jsem litovala, ale uvnitř jsem měla matku a sestru,“ vzpomíná.

O transportu Věra Sosnarová dodnes mluví jen těžce a se studem. „Nesměli jsme se skoro bavit. Když jsme mluvili, Rusové na nás řvali. Víte, kolikrát mě znásilnili, než jsme přijeli na místo? Takový hovada. Přímo ve vagoně. Hrůza. Jeden Rusák měl všude hodinky, na krku budíky se zvonky a sápal se na nás. Nikdo nemohl pomoct, protože by ho byli zastřelili, což se taky stalo. Jednou se vrhli na dívku, která měla ve vagonu otce. Začali jí znásilňovat přímo před jeho očima. To víte, že se na to nemohl koukat, začal jí bránit, tak ho zastřelili.“

Arsen na přilepšenou

V září roku 1945, kdy v obnoveném Československu doznívaly oslavy, ale ještě trvala euforie ze svobody, vystupovala Věra se svojí sestrou a matkou z vlaku. Před nimi se rozkládal obrovský komplex dřevěných a zděných baráků – lágr Alpajevsk. Věra vypráví, že s Emilií prošly například ještě tábory Azbezt a Nižnij Tagil. Maminka Ljubka Mělká krátce po příjezdu do sibiřského lágru spáchala sebevraždu – i když okolnosti její smrti nejsou zcela jasné. Dcery ji našly 6. ledna 1946 na zemi v baráku: „Ležela v kaluži krve, byla mrtvá. Nic víc nevíme, nedozvěděly jsme se, jestli se zabila, nebo jestli ji zabil někdo jiný. Odtáhly jsme ji ven a zahrabaly do sněhu. Až na jaře jsme ji potom vykopaly a vyhrabaly jsme v zemi jamku, kam jsme ji uložily.“

Gulag – svědomí dvacátého stoletíV táborech na Sibiři přežívala Věra Sosnarová osm let. Vypráví o těch časech děsivé příhody, jako je třeba případ masové vraždy vězňů. Začal tím, že všechny vězně v táboře svolal velitel na nástupiště, kde jim oznámil, že budou celý den kopat jámy, „široké jako silnice a hluboké několik metrů“. Práce byla tentokrát společná, pro muže i ženy. Když jámy dokončili, přivezl prý vězeň jménem Nikolaj sudy s lyzolem (tedy s dezinfekcí, obsahující enzymy, které štěpí organické látky) a vězni museli jámy prolévat.

„Nevěděli jsme proč a pak jsme dostali rozkaz dělat nosítka. Potom Nikolaj dovezl železné konve plné vodky. Vybrali lidi, ti museli přijít s ešusem a každý dostal příděl vodky, že prý na přilepšenou. Jenže do té vodky namíchali arsen. Lidi pak padali jako mouchy. Ráno jich leželo někde pět, jinde deset, někde patnáct…“ líčí Věra Sosnarová.

Jindy prý musela pohřbívat mrtvé, které postříleli v lese: „My jsme pak s jednou Ruskou musely chodit je sbírat a házet do jam. Dávaly jsme na nosítka takového kluka, byl v mých letech, bylo mu tak patnáct šestnáct roků. Pořád ho vidím, jak mne chytá za ruku. Říkám Rusovi: ,Živoj, živoj.‘ Pustily jsme nosítka na zem a jeden dozorce, nějaký Mongol, sundal z ramene kalašnikov a začal mě mlátit hlava nehlava. Potloukl mi ruku, rozbil mi rameno, ležela jsem celá v krvi. Odtáhli mě k doktorovi, který mi dal do pusy kousíček dřeva, namočený do vodky. A řekl: ,Kousej do toho, neboj se, já ti to trochu spravím.‘ Pak už jsem byla v bezvědomí.“

Drahý soudruch...

V době, kdy byla vězněna na Sibiři, měla Věra Sosnarová-Mělká československé občanství. Úřady jí ale nepostrádaly, nikdo se o ni nezajímal, nikdo ji nehledal. Sověti ji považovali za občanku SSSR, která zradila ideály bolševismu a stala se špionkou stejně jako její matka. Příslušníci NKVD ji v táborech čas od času vyslýchali a tloukli, nutili ji, aby podepsala, že se vzdává občanství, což neudělala. Dnes říká, že československá státní příslušnost ji držela nad vodou, dávala jí naději, že se jednou dostane pryč. Ta naděje jí vydržela neuvěřitelných devatenáct let.

Po osmi letech v sibiřské divočině a práce v lesích byla jako námezdní síla poslána do kolchozů na různé pomocné práce. Jako bezprávná osoba se protloukala až do začátku šedesátých let, stejně jako její sestra. Na její případ už pozapomněly i sovětské úřady. Psala do Československa žádosti o návrat, ale nedostávala odpověď. Nakonec ale přesvědčila předsedu kolchozu, který měl družbu s Jednotným zemědělským družstvem v Československu, aby se jejího a sestřina případu ujal – a on slib splnil.

Věra Sosnarová pak sedla a napsala dopis. Poníženě v něm prosila, aby ji i sestru Emilii pozvali z JZD v rámci družby do Československa na práci. Část dopisu ocitujme v její tehdejší pozapomenuté češtině: „Drahý Soudruch, Předseda družstva. My dve Sestry Žijem v Sovětskom Svaze. 15 Rokov. Sami sem narozeni v ČSSR na Moravě v Brně. ... Drahy Soudruch Předseda. Smy vás poprosit, kak Tatinka kteri unas Zemřel v koncentrake, abyste vi nam pomohli přijet kvam v Družstvo Pracovat...“

Předseda družstva zareagoval, a tak se po dalším vyjednávání na úřadech Věře podařilo získat povolení a vrátit se domů. Dne 1. září 1964 nastoupila i s Emilií do vlaku, odjely do Moskvy a odtud do Československa. Sovětský aparát si ovšem dal jasnou podmínku – naprostou mlčenlivost o minulosti –, kterou Věra přislíbila a stvrdila několika podpisy. Pracovala v JZD Nový Šaldorf. Měla tam prý nejnižší možný plat a jak říká, byla v kuriózní situaci: vrátila se z gulagu, ale lidé na ni pohlíželi s nechutí jako na „Rusačku“.

Odškodnění? Ani nápad!

Věra Sosnarová mlčela až do konce dvacátého století. Mlčela před československým státem, který měl k dispozici její sovětskou pracovní knížku (v té pochopitelně o žádném odvlečení, věznění a nucených pracích není ani slovo), mlčela i před svým mužem. Vyprávět začala teprve před několika lety, kdy už byla její sestra těžce nemocná – a právě kvůli tomu má nemalé potíže.

Stejně jako ostatní vězni gulagu měla totiž i ona podle zákona nárok na odškodnění, ale „v první vlně“ o ně nepožádala. Žádost vznesla později a od roku 2004 ji prošetřovaly nejrůznější instituce: policie, ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), ministerstvo zahraničí jako prostředník, česká ambasáda v Rusku, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Případ Věry Sosnarové si úředníci přehazovali jako horký brambor: odškodnění není v řádu tisícovek, jde o zhruba tři miliony, o vyplacení minimální mzdy od roku 1945.

V době, kdy vznikal tento text, se s žádostí Věry Sosnarové, rozené Mělké vypořádala ČSSZ, která odškodnění zamítla, přičemž vycházela mimo jiné z negativního posudku ÚDV. Člověk by si myslel, že tak složitý a bolestný osud prošel zodpovědným zkoumáním, aby byla jistota, že se paní Sosnarové neublíží, že se jí nestane nová křivda. Jenomže počítat s citlivostí a zodpovědností byrokratů je zjevně naivní.

A další důvody pro zpochybňování její výpovědi a jejího života? Ruské úřady na žádost českého velvyslanectví v Moskvě písemně sdělily, že se v jejich archivech nenacházejí žádné informace o věznění Věry Mělké, Melke, Mielké či Melkich. Ovšem v tom je zase potíž: Rusko v tomto směru nikdy nepřiznávalo to, co přiznat nemuselo, už jen preventivně, kvůli mezinárodním žalobám. Válečné příběhy stovek uprchlíků z Československa se popřít nedaly. Příběh Věry Sosnarové ano.

Pracovní knížka Věry Sosnarové, kterou dostala před návratem do ČSSR. Celou ji zjevně vyplnila jedna ruka na jeden zátahJako třetí argument posloužila ČSSZ již zmíněná pracovní knížka. Podle úředníků „takovýmto dokladem vězňové gulagu nedisponovali. Tvrzení o pobytu paní Sosnarové v gulagu to do značné míry zpochybňuje“. Jak taková „trudovaja knižka“ vypadá? Stojí v ní například, že Věra Mělká v SSSR pracovala ve strojírenském závodě, že byla zaměstnána jako „dělnice“, „námezdní síla“ či „pomocnice strojníka“. Dokument s datem vydání 26. srpna 1964 je zjevně vypsán rukou jednoho člověka, ačkoli obsahuje záznamy za mnoho let. Připomeňme, že než sovětský bezpečnostní aparát pustil Věru Sosnarovou-Mělkou zpátky do Československa, vyžádal si od ní závazek, že o svém životě nebude mluvit – a podpořit ono „nemluvení“ zfalšovanou pracovní knížkou bylo to nejjednodušší, co mohla bolševická mašinérie udělat.

Suma sumárum, Česká správa sociálního zabezpečení (stejně jako ostatní zodpovědné instituce) nemá k dispozici nic, co by prokazovalo, že Věra Sosnarová nebyla v SSSR držena proti své vůli. Přesto rozhodla, že jí nenáleží odškodnění. Skoro osmdesátiletá Věra, vězenkyně gulagu, tedy nedostane peníze, zato obdržela pěknou tečku za životem plným utrpení: česká státní instituce ji bez rozpaků označila za lhářku.

Mikuláš Kroupa, reportér a redaktor ČRo Rádio Česko

Foto Ivo Dokoupil  Jak to vidí Leo Pavlát
   Zkraje týdne
 
   Vzpomínka na Martu

     Pořiďte si
 
   Životní martyria „lhářky“ z gulagu
    Téma