Číslo 47 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Ivanem Klímou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Rudolf Křesťan, publicista

Verze kontroverze

Všiml jsem si, že podnikatelé, kteří se zapletou se zákonem, nebývají označováni v médiích jako osoby, které mají nějaké trable se spravedlností. Hovoří se o nich vzletněji: jako o kontroverzních podnikatelích. Není to špatná vizitka, uvědomíme-li si, že také o významných vědeckých teoriích se leckdy mluví jako o kontroverzních. Význam uvedeného přídavného jména je „vzbuzující spor“. Dokonce i Koperníkovo tvrzení o oběhu Země kolem Slunce bylo svého času pokládáno za kontroverzní, a to byla nějaká osobnost!

Také další jazykové prostředky související s podnikáním jsou zvláštním způsobem zavádějící. Když firma prošustruje kalhoty a nemá na výplaty, její představitelé neříkají, že podnik je na lopatkách, ale že se jen dostal do červených čísel.

Zanechá-li podnikatel po sobě dluhy, je důležité, jak budou veřejnosti prezentovány. Je vhodné uvést příslušnou sumu za pomoci jazykového obratu méně než. Například: „Dluh představuje méně než sedmdesát milionů“. V takové slovní ambaláži působí částka téměř jako miniatura. Vždyť nejde ani o celých sedmdesát milionů! Při prezentaci nepříjemného čísla je nutno se vystříhat opaku, tedy sousloví více než. Formulace více než šedesát tisíc korun dluhů působí hrozivěji než před chvíli zmíněných méně než sedmdesát milionů.

Objeví-li se podezření, že výnosná zakázka byla získána za pomoci úplatku, je i zde nutno vyhnout se společensky nevhodnému označení. Výrazně přijatelněji působí výraz provize.

Slovní mlha je vlastní nejen podnikatelům, ale stejně tak i slečnám a paním uvádějícím o sobě v inzerátech, že jsou reprezentačního vzhledu. Pisatelka podprahově nabízí, že partner si s ní na veřejnosti neuřízne ostudu. Je však nejasné, do jakých společenských kruhů míří. Nižších, středních, vyšších, či až na samotný Mount Everest? Nebo naopak k nížinám bezdomovců? Že by?

Stejně nejistou formulací je i oblíbený slovní obrat, že jde o netradiční řešení. Tento výraz zvolil v televizních zprávách jeden z provozovatelů takzvaných pyramidových her. Zdá se, že jazykové zástěrky mohou mít vskutku rozličný střih. Platí to dokonce i o zabití. To bylo vloni v naší ulici označeno ve vystaveném ceníku prodejců vánočních kaprů jako ukončení života. Poplatek za uvedený akt: 5 Kč.

Oblíbeným obratem politiků je odkaz na citlivé informace. Vzato kolem a dokola, citlivý je každý z nás – někdo na lechtání, někdo na skřípavé zvuky, někdo na dráždivá jídla. Že by na něco z toho byly cimprlich i informace?

Ale zpět k podnikání. V případě jakéhokoliv neúspěchu je milosrdnou fintou sdělení zklamaným akcionářům, že nevyšel podnikatelský záměr. Nedoporučuje se ovšem uplatňovat tuto formulaci v jiných souvislostech. Například jako viník dopravní nehody se omlouvat tvrzením, že dotyčnému nevyšel řidičský záměr.

V zájmu zisku je zapotřebí jakýmkoliv způsobem dosáhnout na dotace. Jestliže ostatní se snaží na ně dosáhnout normálně ze stoje, někdo si dokáže pomoct, když se postaví na stoličku.

Tu a tam se stává, že do podnikání chtějí mluvit i ekologové. Na jejich připomínky k případným průmyslovým zásahům do krajiny je radno reagovat co nejobratněji. Osvědčuje se poděkovat za jejich vyjádření a uvést, že připomínky jsou podnětné a bude k nim přihlédnuto. Ovšemže přihlédnout k něčemu lze na sto způsobů, včetně přihlédnutí pouhým koutkem oka.

Stejně univerzální je i ospravedlnění rozličných finančních machinací odkazem na dílčí chybu v účetnictví. Nedokáže-li majitel podniku předložit chybějící klíčový doklad, může také prohlásit, že dokument bude časem dohledán. To je zvlášť pružný výraz. Možná časem přejde i do dětské mluvy při hře na schovávanou. Když hledající nenajde ukryté kamarády, nebude si lámat hlavu a odejde domů s tím, že je časem dohledá.

Ověřenou zkušeností podnikatelů z rodu kontroverzních je, že nejednu svízelnou situaci lze zvládnout obratnou rétorikou. Není zapotřebí se vzdávat ani ve chvíli, kdy dotyčnému už teče do bot a hrozí mu exekuce.

Je pořád ještě možno využít osobní mediální známosti. Například napsat knihu o svém osudu. Takový vstup do literatury má naději na úspěch, neboť knihkupci jednoznačně tvrdí, že se prodává někdo mediálně známý. V daném případě je tato podmínka splněna dokonce už předtím, než dotyčný začal knihu psát. Jeho tvář opakovaně prošla hlavními zpravodajskými televizními relacemi, byť ne v kulturní rubrice. Jde-li o člověka, který navíc unikal před zákonem cestováním po světě, má jeho kniha dvojnásobnou čáku na úspěch, neboť cestopisy patří k žádaným žánrům.

Podnikatel v úzkých však není odkázán při hledání obživy jen na literární východisko. Umím si taky představit, že by se mohl obrátit s výzvou o finanční pomoc na sportovní klub, který byl dotyčným jedincem několik let vydatně sponzorován, a doufat, že karta se obrátí. Tedy že onen klub teď bude na oplátku sponzorovat jeho a poskytovat mu apanáž.

Mělo by to dokonce jistou logiku, i když samozřejmě – kontroverzní.

Z pořadu Psáno kurzívou, vysílaného ČRo 3 – Vltava


  Rozhovor s Ivanem Klímou                   Jak to vidí Rudolf Křesťan                  Nápoj lásky jako pocta Pavarottimu