Číslo 47 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Ivanem Klímou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ivan Klíma, spisovatel

Nejednoznačné a nejednoduché vidění světa provází vaši tvorbu od samých počátků. Vaši hrdinové nejsou černobílí, recenzentům zejména v šedesátých letech často vadilo (a občas stále vadí), že není jasné, k čemu chcete své čtenáře vychovávat. Dnes jako před čtyřiceti lety s nepohodlným kritickým polemismem říkáte: Nevstoupili jsme do žádného ráje.

V roce 1990 jsem napsal skeptický článek nazvaný Čtyřicet let v nás. Varoval jsem v něm, že nemůžeme čekat žádné zázraky, že všechno bude daleko složitější, než se může zdát. Proto nejsem nijak přehnaně zklamaný z toho, co se dnes děje. Vždyť dnešní mladá generace je vychovávána tou, která vyrostla v minulém režimu.

Není to alibismus? V roce 1938, dvacet let po vzniku republiky, se nešvary doby už dávno nesvalovaly na Rakousko-Uhersko, a to tu Habsburkové vládli skoro desetkrát déle než komunisti...

Určité způsoby chování ale zůstávají. Myslím, že tradice hraje důležitou roli. Člověk je bytost historicky proměnná, ale své pozitivní i negativní vlastnosti si nese staletími. Jde o to, jak je nastaven společenský systém. Ten současný aspoň nepotlačuje pozitivní vlastnosti, pokud uznáme, že mezi ně patří touha po svobodě, touha po spravedlnosti.

Zároveň ale nijak zvlášť nebrání ani těm špatným vlastnostem.

To máte pravdu. Mírně sice brání zločinnosti, ale asi daleko méně důrazně, než by si lidé přáli. Mám pocit, že dnešní doba spoustu lidských vlastností – kladných i záporných – spíš toleruje.

Intelektuál by měl být skeptik, měl by pochybovat, jinak nemá právo nazývat se tak. To je jedno z vašich témat. Uvažujete často nad tím, jaké cesty k ráji se lidstvu nabízely a nabízejí. Dřív to byla ideologie, dnes její místo zaujala spíš technika.

Technika sama o sobě, stejně jako jakákoli ideologie, nepřispívá ani ke štěstí, ani k neštěstí. Může sloužit a může i zotročovat. To platí o automobilech, o počítačích, o náboženství, obecně o všem, co člověka obklopuje. Často se zdůrazňuje, že umění žít je spojeno s něčím nadosobním, s obětavostí. Jenže nadosobní ideály mohou být naprosto scestné. Důležitější než sloužit nadosobním ideálům je umět odhadnout, jestli ta služba není otroctví. V mé generaci byla spousta lidí, kteří propadli krásné, vznešené myšlence komunismu a obětovali jí své životy, a přitom to byla jedna z řady neuskutečnitelných vizí. Je zajímavé, jak všechny utopie pohrdají spravedlností, jak jsou kruté. Vezměte si třeba jen Campanellův Sluneční stát ze začátku 17. století: už za to, že by žena chtěla dlouhou sukní zakrýt ošklivé nohy, žádal trest smrti. Vyžadoval také, aby se člověk sám doznal k hříchu či k polickému zločinu, prosil o svůj trest a teprve potom byl potrestán.

Milan Pokorný

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 12. 11.


  Rozhovor s Ivanem Klímou                   Jak to vidí Rudolf Křesťan                  Nápoj lásky jako pocta Pavarottimu