Číslo 41 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Velký rozhovor s hercem.
Viktorem Preissem.

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Klíma, spisovatel

Jak jsem (ne)poslouchal rozhlas

Moje první vzpomínka na rozhlasové vysílání pochází z doby krátce před válkou. Měl jsem už spát, ale tatínek v sousední místnosti poslouchal přenos z hokejového mistrovství světa, kde jsme hráli s Kanadou. Hlas z přijímače se rozléhal po celém bytě, ten hlas byl vzrušený, protože jsme chvíli před koncem neuvěřitelně vedli jedna nula. A branku – to si dodnes pamatuju, jak Josef Laufer nadšeně vykřikoval jeho jméno – dal mladičký a talentovaný Jarda Drobný, a Boža Modrý v brance chytal přímo zázračně. Nakonec ten zápas nedopadl, zato na mě dopadl z dálek zaslaný rozhlasový smutek.

Když mi bylo patnáct, onemocněl jsem a podle doktorů mě mohl zachránit jen naprostý klid na lůžku. Tříměsíční klid na lůžku je v patnácti letech možná horší než roční kriminál pro dospělého. Přečetl jsem celou Vojnu a mír a ještě Jana Kryštofa, ale co mně nejvíc pomáhalo překonat tu strázeň, bylo rádio. Každý večer pan Gel posílal zprávu o norimberském procesu a já se celý den těšil na jeho hlášení o tom, jak se bývalí vládci nad mým životem marně vykrucují na lavici obžalovaných. A pak večer v jedenáct vysílali na „Praze jedna“ koncert vážné hudby – byla to před usnutím slavnostní chvíle ještě povýšená tím, že program se ohlašoval ve čtyřech jazycích a já věděl, že v tuhle chvíli jsem na svém osamělém lůžku spojen s lidmi za několikerými hranicemi. Koncertům jsem zůstal věrný, i když už jsem byl zdráv, bylo to také na dlouhou dobu (spolu s ranní čtvrthodinkou) téměř jediné, co se dalo v rozhlase padesátých let poslouchat. Na rozdíl od procesu z Norimberku jsem nenávistné referáty o nových procesech neposlouchal.

Pak se ve společnosti cosi pohnulo, najednou tu byly skvělé reportáže Ludvíka Vaculíka či Otky Bednářové, Mikrofóra, občas i relace paní Hostomské, a to nemluvím o rozhlase v době Pražského jara, jenomže to jsem měl na poslouchání málo času, příliš jsem se zúčastnil dění, o němž rozhlas přinášel zprávy.

Když naši takzvaní spojenci poslali do země spřátelená vojska, byl jsem zrovna v Londýně. Můj kolega z Literárek Igor Hájek tam v tu dobu pobýval také a volal mi, ať k němu hned přijdu, že poslouchá Prahu. Dodnes si pamatuju na dlouhý drát natažený jako anténa přes celou šíři pokoje a na maličký přijímač, který promlouval česky. Proseděli jsme u něj celé hodiny; mě to povzbudilo k rychlému návratu do Prahy, Igora naopak vyděsilo tak, že zůstal venku. O rok později jsem i já, aspoň na šest měsíců, byl i s celou rodinou za hranicemi, a to až v univerzitním městě kousek od Detroitu. Tam se Praha chytit nedala – aspoň na přístroj, který jsem vlastnil. Ale dobře si vybavuji, jak jsem jednou slyšel radostné výkřiky našich dětí – rádio totiž zničehonic promluvilo česky. Zjistil jsem, že jednou týdně má lokální stanice čtvrthodinku českého vysílání. Platil ji místní pohřební ústav, který měl zájem na tom, aby všichni mí krajané, pobývající v dosahu vysílání, až nadejde čas, použili jeho služeb.

Uvědomil jsem si, že jakkoliv jsme angličtinu měli rádi, potřebujeme, aby čeština zněla kolem nás, dokonce i z rozhlasových přijímačů. Vrátili jsme se do Prahy, jenže to, co znělo z rozhlasových přijímačů, skličovalo daleko víc, než vysílání placené pohřebním ústavem v Detroitu.

Naštěstí jsem objevil, že česky vysílají i stanice, které neřídí znormalizovaná KSČ. Od jara do podzimu jsem večer trávil hodinu prací na zahrádce, vedle sebe tranzistorový přijímač naladěný na Hlas Ameriky. Horší to bylo s poslechem Svobodné Evropy, kterou rušili s obzvláštní zavilostí. Nejprve jsem ji poslouchal v polštině, po neúnavných pokusech jsem však objevil, že rušení nefungovalo, když jsem přijímač postavil nahoru na předsíňovou skříň, kolmo proti vchodu do bytu. Kromě toho jsem si pořídil velkou anténu na příjem VKV a mohl poslouchat Bavorsko, nejčastěji hudební stanici, která mě pravidelně (celkem zbytečně) informovala o hustotě dopravy na bavorských silnicích. Znormalizované vysílání jsem prakticky neznal, zprávy jsem si zapínal, jen abych vyslechl předpověď počasí.

Po listopadu jsem opět přepnul na domácí stanice a navíc jsem si koupil televizor. Ale stejně mi rozhlas zůstal bližší, možná proto, že pracuje se slovem, stejně jako se o to snažím já. Řekl bych, že rozhlas musí více dbát na jazyk, neboť se nemůže spoléhat na obraz, a musí to, co chce povědět, vyslovit nahlas.

Bohužel, zřejmě to zjistily nějaké průzkumy posluchačského (ne)vkusu, dnes musí mluvené slovo trvale doplňovat anebo spíše narušovat hudební klipy. Ty (povětšinou) skládají na texty grafomanů jejich hudební spřízněnci a společně tak působí, že posluchač má občas chuť hudebního redaktora zavřít do cely a pouštět mu čtyřiadvacet hodin šlágry, které on pouští jemu.


  Rozhovor s Viktorem Preissem                     Jak to vidí Ivan Klíma                       Africká reportáž Pavly Jazairiové