Číslo 40 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s básníkem a redaktorem ČRo.
Milošem Doležalem.

 


 

 


 

 


 


 

 


 

Vladimír Karfík, publicista

Je ta veřejnoprávnost tak nepochopitelná?
Pravda, slovo je to docela ošklivé, patří spíše někam do jazyka práva a k živému organismu médií zrovna nepřiléhá, ale obsah má docela jasný, dávno přesně vyjádřený ve spisovném jazyce: veřejnoprávní média plní úkoly bez ohledu na zisk. První zářijovou sobotu jsem poslouchal Víkendovou přílohu Vltavy, s potěšením jsem si mimo jiné znovu poslechl opakovaný dvouhodinový pořad o překladateli Františku Jungwirtovi. Kde jinde než ve veřejnoprávním Českém rozhlase, který si může dovolit provozovat kultivovanou stanici, bych se s tímto menšinovým pořadem mohl setkat!
Náhodou jsem přitom v sobotních Lidovkách narazil na třístránkový dialog Jany Machalické s Václavem Klausem o kultuře a umění Dovedu vycítit faleš, a s překvapením jsem se v něm dočetl, že prezident republiky na slovo „veřejnoprávní“ hledí s podezřením.
„Je to falešný název pro něco, co s veřejným blahem a dobrem nemá nic společného.“ Pánbůh ochraň před takovou hrůzou! Vždyť pojem veřejného blaha má od dob francouzské revoluce pořád moc špatný zvuk. Výbor veřejného blaha nepřestane vyvolávat spíše představu přezaměstnané gilotiny, než spokojenosti života lidu pod Robespierrovým vládním kontrolním orgánem.
Veřejné blaho tedy ve shodě s prezidentem z pojmu veřejnoprávní bez lítosti vylučme: „veřejnoprávní si překládám do češtiny jako identické s tím, že není definován vlastník [...] v komunistické ekonomice bylo vlastnictví všeho lidu nedefinované, tedy ničí, a usurpovali si ho ti, kteří zrovna ten podnik řídili“. Odtud už je jen krok k podezření, že i tady se za onou falešnou definicí skrývý ve skutečnosti „souboj o veřejné peníze, věčný, nekonečný lidský spor. Kdyby se všechno financovalo ze soukromých zdrojů, tak vůbec tuto otázku neřešíme“.
Samozřejmě, že ne, soukromí vlastníci médií by tímto výrobním prostředkem přece řešili vlastní zisk. Mnohé se už v té věci povedlo, soukromí vlastníci dostali zadarmo už jednu celoplošnou televizi, tehdy s nejkvalitnějším příjmem obrazu pro ještě kvalitnější příjmy finanční; zlatý důl Sazku také zadarmo. Bylo by to liberálně jednoduché, a nejjednodušší by asi bylo, kdyby všechny nevýrobní, neobchodní společenské aktivity byly rovnou založeny na principu zisku. Vydělej, anebo zhyň.
Je tedy veřejnoprávní médium vlastně jakýmsi reliktem starého režimu? Ale proč tedy tento model s úspěchem působí na západ od našich hranic v poměrech, jež nikdy komunistické nebyly? Pozoruji, jak v myšlení postkomunistických „klasických liberálů“ zůstaly pevně zabudovány marxistické teze, třeba ta o základně a nadstavbě. (Před čtyřiceti lety si ní Ivan Sviták půvabně pohrával jako se základničkou a nadstavbičkou.) Je vyjádřena na způsob prostého stavařského axiomu: dům nestavíme od střechy. „Umělecká aktivita je výš než základ lidské existence, lidé se nejprve musí najíst, ošatit…“ Nevíme však dost dlouho, že lidé už pradávno v jeskyních potřebovali zároveň něco víc? Kresby, plastiky nikoli jako nějakou nadstavbu, když odpočívali nasyceni a ošaceni, a nevěděli už co by, nýbrž jako něco, co jim pomáhalo vyrovnávat se s neznámým, přesáhnout každodenní existenci a rozvíjet své schopnosti.
Veřejnoprávní postavení médií nemusí být samo o sobě zárukou odpovědné a kvalitní služby veřejnosti, zvláště když ta mladší a atraktivnější televizní média do značné míry podléhají mocenským zájmům. Važme si však tradice: například rozhlas denně prokazuje, že onu veřejnoprávnost bychom neměli podezírat z falešného krytí pro ovládnutí veřejných peněz. Nelze mu totiž upřít, že jich užívá tu s větším, tu s menším úspěchem k rozvoji kultury a poznání.


  Rozhovor s Milošem Doležalem                      Zkraje týdne Věry Noskové                       Jak to slyší Vladimír Karfík