V   t o m t o  č í s l e :
Věněk Šilhán
Rudolf Křesťan
Věra Nosková
Rudolf Matys

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 35 / 2007

 

Věnek Šilhán

Národ potřebuje být na něco hrdý

Věněk Šilhán (1927) je ekonom. V letech 1957–1970 a 1990–1992 působil na Vysoké škole ekonomické v Praze. Významně se angažoval v období Pražského jara, zejména při přípravě ekonomické reformy a Akčního programu KSČ. Byl zvolen jako delegát XIV. sjezdu KSČ, který se však nekonal v září 1968, jak bylo plánováno, ale už v srpnu, poté, co do Československa vstoupily armády Varšavského paktu. Mimořádný sjezd se sešel v jednom z velkých průmyslových podniků v Praze-Vysočanech (odtud název „vysočanský“). Zde byl zvolen do funkce zastupujícího prvního tajemníka ÚV KSČ (Alexander Dubček byl v té době internován). Po srpnových událostech byl propuštěn ze zaměstnání, donucen odejít z veřejného života a pracovat jako dělník. Na konci roku 1976 podepsal se svou manželkou Libuší Prohlášení Charty 77. V listopadu 1989 se stal jedním ze sedmnácti signatářů provolání Občanského fóra. V roce 1990 byl zvolen rektorem VŠE. Po tři roky, až do rozdělení Československé republiky, byl poslancem Federálního shromáždění... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

   

  Optimalizováno pro MSIE 6.0