V   t o m t o  č í s l e :
Jiřina Šiklová
Rudolf Křesťan
Libor Dvořák

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 31 / 2007

 

Rozhlasové Příběhy 20. století

Zvukové paměti (zapomenutých) hrdinů

Občanské sdružení Post Bellum, které společně s Českým rozhlasem buduje od roku 2001 unikátní sbírku vzpomínek pamětníků (dosud pořídilo zvukové paměti více než sedmi set osob), vysílá už rok a půl rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. století. Nadmíru úspěšný pořad (posuzováno podle ohlasů posluchačů a zájmu tištěných médií) uvádí Český Rozhlas Rádio Česko každou neděli krátce po 10. hodině, v repríze pak Český rozhlas 1 – Radiožurnál každé pondělí krátce po 22. hodině. Spoluautora dokumentů a předsedu sdružení Post Bellum Mikuláše Kroupu jsme požádali, aby čtenářům na příběhu jednoho pamětníka ukázal, jak dokumenty vznikají a jak vlastně sdružení Post Bellum pracuje. Mikuláš Kroupa si vybral generála Tomáše Sedláčka (na titulním snímku), jehož osudům byly Příběhy 20. století věnovány na začátku července.. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní reportáž

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0