V   t o m t o  č í s l e :
Robert Fulghum
Leo Pavlát
Rudolf Křesťan

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 23 / 2007

 Srdcem jsem Čech

Muž s bílými vousy vystřídal řadu povolání, aby nakonec vystudoval teologii a byl dvaadvacet let knězem v protestantském kostele, učil kreslení a filozofii. Dnes se řadí k předním americkým spisovatelům a u nás patří mezi nejčtenější autory. Od roku 2004 mají jeho knihy světovou premiéru v češtině, jeho práva zastupuje český nakladatel, a Robert Fulghum přiznává, že je srdcem Čech. Letos přijel na knižní veletrh představit svou zatím poslední knihu Co jsem to proboha udělal? a se svým autorským čtením objel i několik českých měst. Příští rok by tu rád strávil pár měsíců soukromě, před tím však absolvuje čtyřměsíční kurz tanga v Buenos Aires. Blížící se sedmdesátka ho, jak je vidět, nemůže zastavit... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0