V   t o m t o  č í s l e :
Ludmila Peterková
Jaromír Štětina
Václav Neckář

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 21 / 2007

 

Ludmila Peterková

Ludmila Peterková mezi dcerami  a  klarinetem

Přední českou klarinetistku Ludmilu Peterkovou zná nejen koncertní publikum či milovníci hudebních večerů u rodinného přehrávače; její nahrávky vysílá Český rozhlas 3 - Vltava, kde také příležitostně moderuje pořad Matiné, objevuje se v televizi jako interpretka i moderátorka hudebního pořadu Terra musica a před časem i jako jedna z protagonistek půvabného dokumentu Pavla Kouteckého o Pražském jaru. Zahrála si také v seriálu České televize; ale to je zatím skoro tajná informace. V  uplynulých dnech vydala nové CD s názvem Playful Clarinet se známými i méně známými díly v úpravě pro klarinet a klavír. I tato deska charakterizuje Peterkovou jako sólistku procítěného přednesu a virtuozity... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0