V   t o m t o  č í s l e :
Karel Cudlín
Jaromír Štětina
Zdeněk Velíšek

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 16 / 2007

 

Karel Cudlín

Černobílá dělá svět srozumitelnějším

Výrazný český fotograf Karel Cudlín se narodil v roce 1960 v Praze. Vystudoval FAMU, od konce 80. let pracoval postupně v Mladém světě, denících Prostor a Lidové noviny a České tiskové agentuře. Vydal tři autorské knihy (Fotografie, 1994; Izrael 50, s Jindřichem Marcem, 1998; Karel Cudlín, 2001). Nedávno nastoupil do týdeníku Respekt. Žije v Praze... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0