Návrat na titulní stránku

číslo 16 / 2007

Nalaďte si


Freska o atentátu na říšského protektora

O rozměrnou dokumentární rozhlasovou fresku se pokusil desetidílný seriál nazvaný Atentát na Reinharda Heydricha (autor Miloš Doležal, spolupráce Michal Šimek, režie Markéta Jahodová, technická spolupráce Roman Špála, účinkují Jiří Dvořák, Miroslav Táborský a Jaroslav Vlach), který Český rozhlas 3 - Vltava v repríze uvádí u příležitosti 65. výročí atentátu (vysílá se každou neděli od 16. dubna, vždy v 16.00). Dokument podrobně a v nových souvislostech vypráví velký dramatický protektorátní příběh, do jehož uzlů jsou vpleteny stovky lidských osudů, odvaha, sebeobětování, ale i zrada a krvavá msta.

Reinhard HeydrichCelý rozhlasový seriál se opírá o rozsáhlý zvukový materiál, souvisle „sbíraný“ po čtyři roky. Autorům se podařilo v Čechách, na Moravě a na Slovensku natočit na čtyřicet rozhovorů, výpovědí a svědectví přeživších příslušníků domácího i zahraničního odboje, válečných parašutistů, vojenských instruktorů, svědkyně atentátu, lékaře účastnícího se operace Heydricha, členy wehrmachtu, příslušníků rodin Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, jejich přátel z dětství, lidických žen, potomků zavražděných v heydrichiádě (B. Lacinová-Klečková, plk. V. Modrák, plk. V. Maděra, genmjr. T. Sedláček, plk. Č. Šikola, V. Krupka, O. Rožnovská - Čiklová, E. Beňo, plk. J. Zemek, J. Dobiášová, L. Ogoun, A. Denemarek, H. Vovsová, A. Honěk, J. Ženatý, V. Fischl ad).

Jedná se o mnohdy unikátní a jedinečná svědectví, zveřejněná vůbec poprvé - a navíc - velká část ze zaznamenaných a důležitých pamětníků již dnes nežije (například radiotelegrafista V. Modrák, genmjr. R. Krzák, genmj. R. Pernický aj.). Vyprávění aktérů a svědků je kombinováno s archivními zvukovými záběry, které pocházejí z archivu rozhlasu (záznam Heydrichovy i Frankovy řeči, hlášení o popravách, reportáž z Heydrichova pohřbu) i ze soukromých archivů (vzpomínky Benešova tajemníka V. Táborského, parašutisty J. Zemka, odbojáře V. Krupky). To vše doplňují komentáře českých, německých a anglických historiků (V. Šustek, J. Uhlíř, M. Vostatek, M. Brown, D. Brandes, D. Tomášek, E. Stehlík) a průvodcovské „vstupy" badatele a publicisty Jaroslava Čvančary (mj. autora knihy Heydrich).

Důvodem vzniku dokumentu nebylo jen zachycení paměti, ale také pokus o nahlédnutí zdrojů, ze kterých vyrůstá statečnost, mravní odpovědnost a vlastenectví.

(md)

Foto archiv