21
vyšlo 12. 5. 2003

Jiří Horčička
Jaroslav Vanča
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Jiří Horčička


.

Vždy jsem měl rád určitost K osobnostem, které se do osmdesátileté historie Českého rozhlasu zapsaly nejvýrazněji, patří režisér JIŘÍ HORČIČKA. V šedesátých letech minulého století měly právě jeho inscenace lví podíl na tom, že naše rozhlasová tvorba získala světové renomé. Předního představitele "nové rozhlasové vlny" a trojnásobného držitele prestižní ceny Prix Italia jsme požádali o rozhovor proto, že nás zajímalo, jak se jeho životní a tvůrčí osudy prolínaly s osudy Českého rozhlasu.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv