V   t o m t o  č í s l e :
Boris Jirků
Věra Nosková
Jára Cimrman

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 20 / 2007

 

Boris Jirků

K poznání se probolíme, ne prosmějeme

Jméno Borise Jirků se v loňském roce často objevovalo ve sdělovacích prostředcích. Jeho krátké působení ve funkci rektora Vysoké školy umělecko - průmyslové vyvolalo vášně na samotné škole i v širší akademické obci. „Už se mi k tomu nechce zvracet, beru tu dobu jako silnou životní zkušenost, poznání charakterů, zájmových lobby a mocenského světa bez idejí obecně podporovaného korupcí,“ říká výtvarník a pedagog, který je právem pyšný na to, co umí, a zároveň s pokorou přijímá dar talentu, který dostal do vínku. Pověst vynikajícího ilustrátora si vydobyl již v dobách studií, která absolvoval ilustracemi k románu Gabriela Garcíi Márqueze Podzim patriarchy. Díky osobitému rukopisu a souznění se spisovatelovým dílem se stal jedním z nejoceňovanějších českých ilustrátorů.
Před pár týdny vyšla kniha Kamila Vondráška Ústav s vašimi ilustracemi. Ani ony se nevymykají ze zneklidňující expresivity vaší tvorby. Ostatně - tento román nepatří k četbě na dobrou noc. Absurdní i hravý fantasmagorický text doplněný vašimi divokými ilustracemi je hluboký zážitek pro silné povahy. Pokřivené údy, lidé obnažení až na dřeň, bez šatů, škleby úst, zuby až po dásně, chlemtající jazyky, řvavé barvy - to na diváka útočí, nedá mu vydechnout
... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0