V   t o m t o  č í s l e :
Martin Hilský
Věra Nosková
Mirek Kovářík

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 10 / 2007

 

Martin Hilský

Překladatelství jsou ztráty i nálezy

Martin Hilský po léta vyučuje na katedře anglistiky a amerikanistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a jeho překlady her Williama Shakespeara hrají s úspěchem divadla po celé republice. Zároveň je stále známějším a vyhledávanějším popularizátorem díla slavného alžbětinského dramatika. I když říká, že Shakespeare žádnou popularizaci nepotřebuje, protože jeho dílo mluví samo za sebe. Diváci si jistě pamatují cyklus ČT Za Shakespearem s Martinem Hilským, posluchači ČRo oblíbenou řadu Divadlo svět, ale zejména jeho komentovaný překlad Sonetů - sto padesát čtyři desetiminutových rozhlasových pořadů, každý o jedné básni... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0