47
vychází 11. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 24. 11. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.30 hodin

Heineovy Písně milostné

Zmalomyslněl
jsem málem,
zda to snesu, nevím však;
zvítězil jsem nad svým žalem, -
ale neptejte se jak

Tato půvabná lehounká miniatura, vznikla jistě naráz, jak milostné vzkazy vznikají. Heinrich Heina ji napsal neznámé adresátce do památníku, až později si našla cestu do řádné básnické sbírky. Uvádíme ji zde na podporu známého tvrzení, že jeden z nejpopulárnějších, nejčtenějších a nejskvostnějších lyriků 19. století byl básníkem písní.

Přirozená lyričnost a zpěvnost jeho veršů zlidověla, ze sbírek se vracela do památníků, z knihoven na ulici.

Heinrich Heine na dobovém portrétuHeinrich Heine (1797-1856) byl romantik, který německou romantiku překonal. Nepodlehl svodům hledat inspiraci v minulosti, strhal z těla poezie zdobné hávy, příčila se mu umělost, která často "vylepšovala" původní zdroje lidové písně, zvláště té, která obkružovala všechny podoby milostného citu. Básník se nesnaží "ohlasově" lidovou píseň zpracovat k obrazu svému, lidová píseň mu není dokonce ani cílem, nýbrž pouhým východiskem, navazuje na ni, tvoří v jejím rytmu a duchu. "Pomocníkem je mu sluch,jenž se zmocnil imanentní zpěvnosti německého jazyka a obnovil někdejší jednotu slova a hudby. Podobně jako anonymní tvůrci lidových a milostných písní vychází z vlastního autentického prožitku, z řádu konfese a aktualizace výchozího podnětu." (Hugo Siebenschein.)

Když v předodeonské Knihovně klasiků vyšel v roce 1958 velký svazek Heineových básní v překladech Pavla Eisnera, Miroslava Hallera, Otokara Fischera, Františka Hrubína, Vítězslava Nezvala, Eduarda Petišky a Františka Vítka, byl to v doznívajících padesátých letech objev s trvalou platností. Vždyť u "básníka písní" i všední příhody nabývají kouzla svítivosti a obecné platnosti, jíž musí být podmaněn, doufejme, i čtenář a posluchač dnešní.

Režii literárně hudebního Souzvuku má Hana Kofránková.

PAVEL ŠRUT