47
vychází 11. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 20. 11. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 13.00 hodin

Antonín Dvořák méně známý

Jednou z málo frekventovaných informací o životě našeho Mistra je ta, v níž Dvořák promlouvá ke svému nakladateli Simrockovi, aby ho ujistil o svém národním cítění. Další zprávy, povětšinou nepublikované, se týkají spolupráce s libretisty. Patřila mezi ně i Marie Červinková-Riegrová, která je autorkou textu k operám Dimitrij nebo Jakobín. Velmi pozoruhodný vývoj vzájemných vztahů se odehrál mezi Dvořákem a slavným básníkem Jaroslavem Vrchlickým. Velebný kmet měl ale problémy i s jinými skladateli, jak sám píše příteli Gustavu Eimovi: Mám s hudebními skladateli trpké zkušenosti. Fibich se s ním hrdlil o honorář za libreto k Bouři, Bendl mu texty vracel a Kovařovic se babral s libretem k opeře Armida celých pět let, než ho získal a zhudebnil sám Dvořák. O tom, co se odehrálo kolem libreta k oratoriu Svatá Ludmila vyprávěla dr. Jitka Slavíková v pořadu Matiné, výsledný verdikt zněl, že text v Anglii, kde byl objednán, neuspěl. Nebylo to ovšem zapříčiněno básníkovou potencí, ale Dvořákovou neústupností vůči pořadatelům oratorního festivalu v Leedsu, kterým na podmínku, že má být zhudebněna postava z bible, odpověděl dodáním tématu z české historie. Další pověstnou charakteristikou Dvořákovy osobnosti byla jeho mlčenlivost, jak anekdoticky vypráví básník Jaroslav Vrchlický. Když prý jeli spolu do Vídně přes jižní Čechy rozplýval se básník o kráse tamních rybníků. Odpovědi se mu dostalo až na nádraží ve Vídni. Dvořák vystoupil a pronesl - ale je tam mnoho komárů.

(rfb)