číslo 21/2000
vychází 9. května

Zpět na obsah         

Drama, zábava, literatura


Nezvalovy Básně noci

Roku 1929 vydal Vítězslav Nezval knihu nazvanou Básně noci a připsal ji památce Otokara Březiny, který v tom roce zemřel. Soustředil do ní v umné sonátové kompozici vedle několika izolovaných kratších textů především velké básnické skladby již předtím, mezi léty 1922 a 1928, vydané; skladby, které patří k vrcholům českého poetismu i meziválečné české poezie vůbec. Jde o Podivuhodného kouzelníka, Akrobata, Edisona a k této básni těsně přiléhající Signál času.

V rozhlasovém výběru z Básní noci, který uvádíme ke 100. výročí Nezvalova narození, posluchači uslyší nejprve magicky uhrančivou apostrofu, básně Noci, po ní třetí, závěrečný zpěv z Akrobata, skladby vydané roku 1927 a dedikované Vladislavu Vančurovi, a to nikoli náhodou, vždyť osudy Nezvalova akrobata a kouzelníka jistě mohou připomenout příbuzný příběh Arnoštka z Rozmarného léta... Na závěr jsme zařadili rej obrazů Silvestrovské noci a konečně jedinou báseň, do které svítí slunce, lyrickou nénii za utonulou dívkou - Neznámou ze Seiny.

Prezentujeme tu tedy různé fazety hýřivě pestrého a formálně bohatého Nezvalova mnohostěnu, nejrůznější techniky a typy verše i strofické výstavby, jak je přineslo Nezvalovo "zralé" poetistické období.

Jestliže báseň Noci je mistrovskou invokací centrálního tématu souboru, Akrobata můžeme chápat jako podobenství o údělu poezie v moderním světě. Na rozdíl od hravě radostné euforie raných fází Nezvalova poetismu objevuje se v Básních noci konfrontace se smrtí, oživují se tu otázky tragiky lidského údělu, překonávané jen silou tvůrčího činu. Básně jsou zneklidněny tajemstvím života a smrti, vědomím, které koloběh světa - živého z nekonečných proměn - mění ze hry nezávazných představ v reflexi jejich konstant. Tento vrchol poetismu se tak stává i jeho překonáním... Panoramatické syntézy, k nimž se tu Nezval dopracoval, nepředstavují jen svrchované hodnoty, jimiž se básník pevně vřadil do kontinua imaginativní linie české poezie (Mácha, březinovský symbolismus), ale jsou i originálním vkladem do pokladnice meziválečných avantgard v celoevropském měřítku!

RUDOLF MATYS

ČRo 3 - Vltava, 21. května 10.00