Číslo 40/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
 Pavlem Rímským .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Jak žijí Češi na Vojvodině

Když pohlédneme z karpatských hor tyčících se nad dunajskou soutěskou k západu do Panonské nížiny, naskytne se nám odlišný obraz. Místo drsného horského prostředí spatříme úrodný zemědělský kraj. Vojvodina, která je nyní součástí Srbské republiky, je autonomním regionem, který dříve přináležel k Uhersku. A právě sem se ve středu 2. říjan ve 21.45 vypraví další z Radiodokumentů stanice Vltava.
Území Vojvodiny je sice žírné, ovšem zároveň bylo v minulosti decimované. Turecké vpády tento region vyčerpávaly. Došlo to tak daleko, že rozsáhlé oblasti se vylidnily a císařská moc musela řešit zajištění jihovýchodních hranic habsburské monarchie.

Muž z vesnice Češko Selo

Český živel nezná překážky

Tak se do Banátu a Vojvodiny během 19. století dostaly tisíce přesídlenců z jiných částí podunajské říše. Přicházeli sem nejen zástupci německého etnika, ale také Maďaři, Slováci i Češi. O jejich plavbě po Dunaji a příchodu do hlubokých karpatských lesů se mezi našimi krajany dodnes vypráví. Jsou to příběhy nadějí, zklamání i boje s těžkou realitou. Ti, kteří do Karpat přišli za lepším, si museli životní prostor doslova vydobýt. Nic jiného jim nezbývalo, protože návrat do původních domovů již nebyl možný. Tak vzniklo v jihokarpatských horách několik českých vesnic: Bígr, Eibentál, Gerník, Rovensko, Svatá Helena, Šumice. Dnes jsou to oblíbené turistické destinace alternativněji naladěných cestovatelů.
Málokdo se však při cestě do Rumunska zastaví v sousedním Srbsku, kde se po marném boji s nástrahami hor usadila menší část českých přesídlenců. Zprvu zapovězená možnost postavit si obydlí a obdělávat půdu v nížinné lokalitě byla pro ně příliš lákavá. Přes úřední překážky se tak desítkám Čechů v polovině 19. století podařilo získat povolení k přesídlení k úpatí hor. Tím mohl český živel obohatit mnohonárodnostní etnikum městečka Weiskirch. Dosídlena byla i ves Kruščica a založen byl i ryze český Ablian.
Z desetitisícového Weiskirchu se po odsunu německých usedlíků stala Bela Crkva a Ablian čítající na čtyřicet domů se dnes úředně jmenuje Češko Selo. Kruščica si svůj název udržela do dnešních dnů. Nyní jsou to ze správního hlediska srbské obce, kde ovšem žije více či méně silné české etnikum.

Víra je samozřejmou součástí života vojvodinských Čechů

Kulturní dvojakost

Na Vojvodině si jako na typickém Balkáně nepřipadáte. Dřívější působení středoevropského živlu, je tu dodnes patrné. Svědčí o tom nejen poctivě stavěné domy, ale také mnoho katolických kostelů. V Belej Crkvi na návštěvníka smutně zapůsobí jen německý hřbitov. Zarostlé náhrobky a pomníky v rozvalu jsou němými svědky národnostní čistky, která se na Vojvodině odehrála po druhé světové válce.
Pokud se chcete dostat z Belej Crkve neboli Bílého Kostela k Dunaji, musíte popojet několik kilometrů na jih. Dunaj je zde majestátný a krásný. Line se podél vojvodinské nížiny a srbských kopců a posléze se zařezává do masivu jižních Karpat. Dnes jej krotí Železná vrata, ohromné vodní dílo, které vzniklo za spolupráce Rumunska a Jugoslávie.
Pokud se nabažíte krásami přírody a opět zatoužíte po sociálních kontaktech, lze se vypravit do česko-srbské Kruščice. O kulturní dvojakosti obce, ležící čtyři kilometry od Belej Crkve, svědčí zdejší kostelíky: jeden pravoslavný, druhý katolický. V chrámu Páně, jenž přináleží církvi římské, se schází česká menšina. No, menšina... Čechů je zde dobrá polovina obyvatel. Je sice pravdou, že i dnes Vojvodina trpí následky mezinárodní izolace Srbska, ovšem lidem se zde i přes přechodně stížené podmínky nežije zle.

Na zdraví Českého Sela!

Pokud se chcete vrátit proti proudu času, doporučuji nevynechat nejmenší českou vesnici v celém Banátu. Češko Selo se nachází za kopcem nedaleko obce Crvena Crkva, a jak už název napovídá, jedná se o ryze českou vísku. Když do ní přijedete po drolící se betonové cestě, přivítá vás řadami nízkých domků. Bohužel řada z nich je dnes neobydlená a ve vsi trvale žije jen několik rodin živících se zemědělstvím. Z některých příbytků se staly chalupy, ty méně šťastnější ohlodává zub času. Ten se naštěstí nepodepsal na místním kostelíku. Spolu s obecním sálem a bývalou školou je architektonickou chloubou vesnice.
Výkladní skříní je tu malé muzeum, které bylo vybudováno díky podpoře českého ministerstva zahraničí. Expozice věnovaná historii českého živlu na Vojvodině a místní lidové kultuře je však zajímavá a za návštěvu rozhodně stojí. Když dostatečně včas oslovíte zdejšího pana starostu, jistě vás neodbude. My jsme si poseděli v jeho domácnosti a ochutnali místní lahodnou pálenku. Připili jsme si na zdraví Českého Sela i celé krajanské komunity žijící v Srbsku. Daří se v ní i mladé rodině českého učitele, který se na rok do Českého Sela přistěhoval. Jeho mise byla sice časově omezená, ale elán a nápady mu nescházejí.
Můžete se o tom ostatně přesvědčit i při poslechu vltavského Radiodokumentu, který jsme na jaře letošního roku mezi českými krajany na Vojvodině natáčeli.

Petr Slinták, autor dokumentu

Snímky Petr Slinták  Předváděčky pro seniory?
  Vyhýbejte se jim!  
  
Dívejte se
 
  
Odvrácená tvář
  zábavního podnikání
  
Navštivte
 
  Jak žijí Češi na Vojvodině
  
Téma