Číslo 40/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
 Pavlem Rímským .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předváděčky pro seniory? Vyhýbejte se jim!

Podnikání může být různé – i podvodné, založené na manipulaci s důvěřivými zákazníky. Přesně tahle slova platí na organizované nákupní výpravy, určené zejména lidem důchodového věku. Na počátku stojí letáček, který nabízí levný zájezd, zábavu, dokonce oběd zdarma či jiné dárky. Na konci je leckdy doživotní zadlužení.

Režisérka dokumentu Šmejdi upozorňuje, že spíše než o výpověď s uměleckými ambicemi jí šlo o osvětový dosah, o varování

Dokumentaristka Silvie Dymáková přibližuje v burcujícím snímku Šmejdi, který v úterý 1. října ve 20.00 uvede ČT1, nejen průběh takových prodejních akcí, ale nechává promlouvat i odborníky. Slovo dostává právník, je tu přítomna psycholožka, která vysvětluje, proč lidé podléhají nátlaku. Popisuje, jak se vyčerpaní a dezorientovaní, soudnosti zbavení nešťastníci nechají zastrašit a podepisují vyděračské smlouvy, dokonce si berou lichvářské úvěry, aby měli čím zaplatit.
Nejcennější jsou ovšem záběry ze samotných akcí, pořízené skrytou kamerou. Režisérka tam vnikala tak říkajíc v přestrojení, po boku skutečných zájemců. Pořídila tudíž materiály obrazově i zvukově nekvalitní, opatřené podtitulky, aby bylo lépe rozumět slovům, která zaznějí. Dopad ovšem mají drtivý. Skutečně se hodí doplnit dantovské varování: Zanechte vší naděje, kdo vstupujete.
Do popředí film staví postarší dvojici, muže a ženu, kteří doslova podlehli šalebným svodům a navzdory špatným zkušenostem vyrážejí znovu a znovu. Co je ponouká k takovému počínání? Je to hlavně samota, pocit vykořenění, touha ocitnout se i za takových podmínek „mezi lidmi“. Ale není vyloučeno, že u postižených propuká závislost srovnatelná třeba se závislostí na hracích automatech. Obnažuje se tu někdy až nepochopitelná hamižnost, spatříme, jak magicky působí slib, že něco bude poskytnuto se slevou, nebo dokonce zdarma!
Režisérka upozorňuje, že spíše než o výpověď s uměleckými ambicemi jí šlo o osvětový dosah, o varování. Avšak současně lze zaznamenat snahu, jistě i zásluhou střihačky Toničky Jankové, co nejsilněji umocnit vyznění – a občasná rychle se míhající seskupení v detailu snímaných zestárlých tváří tomu nasvědčují. Přidat lze též kontrapunktické, často ironizující propojení vizuální složky s hudebním doprovodem.
Síla oslovení zjednává Šmejdům čelné místo v současné dokumentární tvorbě.

Jan Jaroš, filmový publicista  Předváděčky pro seniory?
  Vyhýbejte se jim!  
  
Dívejte se
 
  
Odvrácená tvář
  zábavního podnikání
  
Navštivte
 
  Jak žijí Češi na Vojvodině
  
Téma