Číslo 42 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s houslistou.
Josefem Špačkem.

 

 

 

 

 

 

  

 

Andrea Hanáčková, publicistka

Islandský feature na vlnách Vltavy

Jestliže přejedete celou českou zemi za čtyři hodiny a po cestě minete šest krajských měst, která mají vlastní vysílací studio veřejnoprávního rozhlasu, je těžké najít rozhlasový příběh, jaký ještě nikdo neslyšel.

The Golden Circle na Islandu se údajně dá také objet během jednoho dne, ale rozhlasovým tvůrcům v řídce osídlené zemi stálo za to zřídit samostatný projekt, který sdružuje ženy-autorky pracující v odlehlých částech země. Žijí v různých regionech Islandu, ale přes internet se mohou snadno dorozumět se svým mentorem i se sebou navzájem. Tak vznikla celá série rozhlasových dokumentů, které najdete na internetových stránkách Radiophonic Narration s anglickým scénářem.
Právě tak vznikl před třemi lety dokument autorky Borgerdir E. Sigurdárdóttir Still Swimming. Když poprvé zazněl na mezinárodním fóru v Berlíně (Prix Europe, 2010), zůstalo po něm ticho v každém z nás. Chvíli jsme si pobyli v našich dětských bolestech, strachu, obavách o své blízké, možná jsme jen nechávali doznít silné obrazy vytvořené nejjednoduššími rozhlasovými prostředky. Je dobrou zprávou, že v dramaturgii vltavských dokumentů aktuálně působí dramaturgyně Eva Nachmilnerová, která zprostředkuje žánrově typický feature i českým posluchačům. Do rámce Skandinávského roku přispěla 19. září již třetím dokumentem z této geografické oblasti, jež je dokumentaristickou velmocí v kontextu celosvětové rozhlasové tvorby.
V dokumentu Still Swimming je autorka Borgerdir jen nenápadnou, tichou společnicí plnící roli scénické poznámky, téměř neviditelného titulku. Hlavní slovo má totiž její známá Sigúr, žena, jejíž pracovní týden je zaplněn knihami, prací, rodinou a přáteli. Víkendy v domě na mořském pobřeží má však pro sebe. Díky herecky submisivnímu, téměř tlumočícímu hlasu Jany Frankové se podařilo maximálně zachovat autentický zvuk originálu, takže při poslechu všemu rozumíme, aniž bychom přišli o zážitek z islandštiny. Vlastně od začátku tušíme, že se z její hýčkané samoty, dobrovolného poustevnictví ve společnosti vln studeného moře cosi vyklube. To cosi je silný příběh, jehož obdobu najdeme v mnoha severských pohádkách – muži vyplouvají na moře, mají – nebo nemají – štěstí na úlovek, v jednu chvíli je však smete vlna a oni se ke svým rodinám na břeh už nikdy nevrátí. Právě tento jednoduchý příběh Sigúr vypráví. V narativních liniích se prolíná aktuální čas stárnoucí ženy po šedesátce s časem neštěstí, kdy jí bylo devět let, i mnoha následných let snů, vzpomínek na otce, drobných historek o jeho knihách, hrobu bez těla a celoživotním čekání na jeho návrat. V jedné z nejsilnějších scén si prožijete vizi děvčátka, které se o neštěstí dozvídá pár hodin po ztroskotání lodi, a přitom ví, že ve stejné chvíli otec kdesi daleko na moři stále plave a plave s marnou nadějí na záchranu. Přímočaré a prosté jsou i její vzpomínky na společné pozorování zatmění slunce nebo sledování nepřetržitého proudění mořských vln.
Borgerdir stačí slovo, tři hudební motivy a několik autentických zvuků. Především na „starém dobrém“ vyprávění, které se dneska už v rádiu moc nenosí, vystaví příběh, který je úchvatný především způsobem, jak se vypráví. Do značné míry jde samozřejmě o šikovný střih, ale je to právě silně akcentovaná narativnost, která navozuje v posluchači pocit jistoty a klidného plynutí času. To, co se vypráví, není ani radostné ani útěšné. Ale s prastarými příběhy to tak bývá, hledání světlého okamžiku je pro posluchače pracné, o to cennější je pak jeho nalezení. Třeba v neotřesitelném rytmu vln.  Od satelitu ke cti
  Jak to vidí Milan Slezák
 
  Otevřít archivy se vyplácí 

  Pořiďte si  
 
  Když Skála září v říjnu  
  Navštivte