Číslo 42 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s houslistou.
Josefem Špačkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Praha jako neklidné srdce Evropy

V první půli osmdesátých let vznikal zásluhou italského producenta televizní cyklus věnovaný významným městům Evropy, bohužel u nás dosud neznámý. Věra Chytilová, jež ve snímku Praha – neklidné srdce Evropy (18.10., ČT2, 20.00), který jediný se u nás uváděl, vypodobnila naše hlavní město, přesáhla pouhý rozměr okouzlení. Svou výpověď povýšila na zamyšlení nad údělem jednoho města i lidí v něm žijících.

Divákovi, navyklému přehledně utkaným televizním pořadům, může z neustálého audiovizuálního náporu doslova přecházet zrak

Režisérka pořídila nervně pojednané vyprávění o běhu dějin Prahou – pracuje s montáží dobových obrazů, architektury, krajinných motivů, aby navodila určitý emotivní stav, aby mimoděk upozornila na kontexty, které předpokládají určitou historickou znalost (nájezd k jednomu oknu Pražského hradu odkazuje k předbělohorské defenestraci).
Velkou důležitost Chytilová přisuzuje vizuální evokaci, dokonce zapojuje výňatky z Vávrovy „husitské trilogie“, spatříme groteskně zrychlené záběry z hromadných cvičení na spartakiádě, ale také výňatky z divadelních představení, kdy se mihne epizoda ze Šaška a královny či Amadea. Se současností konfrontuje dobové archivní záběry, které zaznamenaly pouliční provoz, osobnosti i umělecké produkce (Prodaná nevěsta). Od portrétů vnadných děvčat se kamera vzpíná k architektonickým motivům, jako kdyby postihovala tutéž krásu.
Do pestrého vizuálního pásma neustále zní vemlouvavý, ba exaltovaný hlas Miroslava Macháčka, často využívající opakování týchž či nepatrně obměněných vět. Zejména se vrací upozornění, že epochy se střídají, ale země zůstává, že je nutné vše vnímat v souvislostech. Nalezneme i citáty z nejrůznějších literárních děl včetně bible.
Kameraman Jan Malíř zvolil rozkomíhaný náhled: kamera až v jakémsi horečném chvatu a ve zrychleném trhaném pohybu těká z místa na místo, aby vzápětí znehybněla, otáčí se kolem své osy, používá optiku posouvající běžnou perspektivu. Rozpoznáme bleskové transfokace, změny zaostření v rámci jednoho záběru. Důležité jsou různé formy trhaně zrychleného panorámování budov a davu či časosběrného pohybu (sluneční osvětlení Prahy, plutí oblaků), zaujmou detaily bizarních struktur (zdi, dlažby).
Divákovi, navyklému přehledně utkaným televizním pořadům, může z neustálého audiovizuálního náporu doslova přecházet zrak. Důležitou roli totiž zaujímá i hudební složka – znějí starobylé chorály, ale i skladby Pražského výběru zapojené kontrapunkticky k obrazové složce.

Jan Jaroš, filmový publicista  Od satelitu ke cti
  Jak to vidí Milan Slezák
 
  Otevřít archivy se vyplácí 

  Pořiďte si  
 
  Když Skála září v říjnu  
  Navštivte