Břetislav Tureček, rozhlasový zpravodaj

Poslední čtyři roky působíte v Izraeli, sám ale říkáte, že žijete v Jeruzalémě. Proč? A proč jste si toto město vybral jako sídlo blízkovýchodního zpravodaje?

Do poloviny mého zpravodajského pobytu jsme s manželkou Evou bydleli ve východním, arabském Jeruzalémě, který Izrael „pouze“ okupuje, a žádná vláda na světě nepovažuje tuto část města za součást Izraele. Málo se mimochodem ví, že ani západní, židovskou část Jeruzaléma, kde žijeme teď, neuznává mezinárodní společenství automaticky za součást Izraele. Říkat tedy, že působím v Jeruzalémě, je přesnější a neutrálnější než říkat, že je to v Izraeli, nebo v Palestině. A proč toto město? Když se zvažovalo, kam mě Český rozhlas vyšle, byl ve hře i třeba Bejrút nebo Ammán. Nakonec dostal přednost Jeruzalém, který je v centru nejdůležitějšího blízkovýchodního konfliktu, mám to tu stejně daleko k Izraelcům i k Palestincům, a magický vliv, důležitost místa a napětí cítím snad i ve vzduchu.

Výroba průkazových fotografií v afgánském Herátu

Blízký východ zahrnuje řadu zemí a rozsáhlé teritorium. Jakým způsobem se vám daří o dění v této neklidné části světa informovat?

Jsem v podobné situaci jako kolegové z mnoha západních médií, která si také nemohou dovolit mít reportéry ve více zemích. Prostě jsem za Český rozhlas jediný zpravodaj pro širokou oblast a nemohu být v jednu chvíli všude. Pokud jsou tedy důležité volby v Iráku, vyjedu tam na dva týdny, průběžně se snažím jezdit na reportážní cesty do Libanonu, Jordánska, Egypta, Íránu. Snad mi trochu pomáhá, že jsem všechny ty země navštěvoval už od devadesátých let, jsou si podobné, mám tam lidi, kterým mohu kdykoli zavolat, pochopitelně musím neustále sledovat tamní média.

Jak vypadá běžný pracovní den rozhlasového zpravodaje na Blízkém východě?

Skoro každý den vstávám v šest hodin – v Česku je v tu chvíli pět, rychle pročítám noviny, agentury, kontroluji na svých telefonech noční izraelské a arabské zprávy, abych pro ranní vysílání připravil co nejaktuálnější informace. Přes den zpracovávám zprávy dál a vstupuji živě do vysílání. Mezitím vyrážím na schůzky, natáčení reportáží... a tohle kolečko zpravidla končí až večer. Kromě toho zařizuji i jiné věci – například musím pořád něco číst. A odpovídám na četné e-maily. Hodně lidí se chce poradit před svou cestou do Orientu, někdo mě žádá, abych mu doporučil literaturu, často jsem zván na různé přednášky pro případ, že pojedu do České republiky. Samozřejmě chodí jak pochvalné, tak kritické reakce k mé práci. Na vše odpovídám a jsem překvapený, jak často jsou pisatelé překvapení, že jsem jim vůbec odpověděl. Asi už se to tolik nedělá.

Jaká pravidla platí pro pohyb v místech krvavých střetů? A jakou roli hraje strach?

Opravdový strach jsem zažil jen párkrát, spíš se vždycky snažím co nejchladněji zvažovat hrozící nebezpečí. Opravdu do krve zmlácený jsem na Blízkém východě za ta léta skončil pouze jednou, a to proto, že jsem v návalu euforie tu kalkulaci rizika podcenil. V podstatě se necpu někam, kde se střílí, jen aby pak posluchači slyšeli ve vysílání deset sekund rachotu samopalu. Raději si počkám, až se ti střelci vrátí, aby mi vysvětlili, proč to dělají. A považuji za samozřejmost ptát se i těch, na které se střílelo. Neumím si představit, že bych jel do nějaké arabské země zasažené nepokoji, abych pak vysílal jen stanoviska jedné strany. Proto když jsem například byl v Egyptě, mluvil jsem i se stoupenci náhle tak nenáviděného prezidenta Mubáraka. Mimochodem, bylo to v únoru a dnes se ukazuje, že obavy těch lidí z dalšího vývoje Egypta byly z velké části oprávněné.

Co je hlavním klíčem k tomu, aby novinář v této oblasti uspěl a neskončil jako tlampač agenturních zpráv?

Agenturní zprávy jsou ještě ta lepší varianta. Horší je, když novinář pod nátlakem nebo dobrovolně začne papouškovat názory lobbistů, politiků, diplomatů. Novinář opojený vlastní velikostí, že se s ním „tak důležitý člověk“ baví a zve ho na kávu, se může stát loutkou, aniž by si to mnohdy vůbec uvědomil. Jeden britský kolega říká, že zkázou novinářovy integrity je, když se „začne vyhřívat v kožichu mocných“. Nátlakové a vlivové skupiny to přitom nemusejí mít s pochlebováním a ovlivňováním novináře složité, protože asi u žádné jiné profese tolik neplatí arabské přísloví „Každý osel je okouzlen vlastním hýkáním“.

Ve vztahu k izraelsko-arabskému konfliktu je asi nejskloňovanějším pojmem „objektivita“. Jaký recept používáte, abyste si zachoval nestrannost?

Se synem posledního íránského šáha, korunním princem Rezou Pahlavím Při natáčení s egyptskými obchodníky s velbloudy byla i legrace

Mluvím se všemi aktéry, s arabskými i židovskými extremisty, s politiky obou stran, s oběťmi arabského teroru, ale i s Palestinci, kterým vojáci zdemolovali a vykradli dům. V mých reportážích střídavě vystupují všichni tito lidé. Ať sám posluchač posoudí, jestli k míru více přispívá ozbrojenec Hamásu prosazující útoky na civilní autobusy v Izraeli, nebo židovský osadník vyzývající k vyhnání původních arabských obyvatel z Palestiny. Pokud podlehnu tlaku, abych přednostně naslouchal Izraeli, protože „to je přece jediná demokracie v regionu“, jsem ztracený. Pokud ustoupím argumentu, že „veškeré palestinské zločiny a korupce jsou důsledkem izraelské okupace“, bude to stejně smutný konec.

Někdy vám bývá vyčítána shovívavost vůči palestinskému pohledu na věc...

Ona je mi vyčítána i shovívavost vůči Izraeli, i když ne tak hlasitě a organizovaně... Ptáte se ale na kritiku od proizraelského tábora. Já ji vlastně chápu. Před lety jsem seděl s jedním izraelským diplomatem v Praze a on si pochvaloval, že jeho ministerstvo považuje česká média za nejvíce proizraelská v Evropě. Souhlasím s tím, protože když se podívám na francouzské nebo britské novináře, tak ti otevřeně a emancipovaně probírají i kritické stránky izraelské politiky, což je u nás silně potlačováno. Obecně to chápu tak, že mým kritikům vadí, že českou veřejnost upozorňuji i na věci, které mají zůstat pod pokličkou. Ať si problém rasistických rabínů nebo šikanování Palestinců probírají izraelští politici a izraelský nebo americký tisk o tom píše obsáhlé reportáže. Ale proč na to Tureček upozorňuje v Česku? Ať si radši všímá Arabů.

Jak se kritika projevuje konkrétně?

Kupříkladu na jaře jsem si v rozmezí tří týdnů naplánoval dvě reportáže. Nejdřív o palestinských uprchlících, které vyhnali Židé při zakládání Izraele, a pak o židovských uprchlících, které v padesátých letech zase vyháněli Arabové z okolních blízkovýchodních zemí. Po odvysílání té první reportáže okamžitě přišla kritika – dostal jsem vzkaz, že to bylo jednostranné a že bych se nad sebou měl opravdu vážně zamyslet. Když se však odvysílala podobně „jednostranná“ reportáž o utrpení Židů, dozvěděl jsem se, že to byla skvělá práce.

René Kočík

Foto archiv Břetislava Turečka

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 27. 12.  Jezdec tisíce a jedné noci
  Navštivte
 
  Matiné se Severským rokem

  Nalaďte si  
 
  Novoroční setkání s ...
  Téma