Jaroslav Vanča, scenárista

Vánoce mezi psem a vlkem

Coby londonovský hrdina mohl bych sám sobě připadnout, milí čtenáři, jak jsem se tak – následován vlastním psem – prodíral nezvykle vysokou vrstvou sněhu, kterého už počátkem adventu napadlo v celé té naší bezbožné republice jen což. Vy, kdož jste z Prahy, mohli byste znát onu věkovitou poutní cestu, lemovanou barokními kapličkami, vedoucí ze Strahova až k bývalému klášteru v Hájku. Tam dnes téměř ničehož není, tak jsem si onu každoroční adventní túru otočil, abych našel cíl v hospodě v Hostivicích, dal si tu pivo a nad ním popřemýšlel, čím vás na příslušné stránce našeho oblíbeného týdeníku oslovím. Vánoční fejeton totiž, to je pro autora nadělení svého druhu, to je závazek, ze kterého nelze jen tak vybruslit, abych se držel zimní obrazivosti. Zdálo by se, že takové psaní je svého druhu dárkem pro člověka, který má obsah vánočních svátků rád a zpochybňuje jen jejich formu, obhajuje jejich význam, zato však kaceřuje výraz, kterého se mu dnes dostává. Pro člověka, který – odpusťte trochu vlastní charakteristiky – cítí se být i ve svém věku alespoň částečně lyrikem, tedy tím, kdo v sobě čas od času, tu a tam, nalézá až dětskou radost nad zbylými krásami tohoto světa. Ostatně: jedna ze zmiňovaných kapliček dosud stojí přímo naproti břevnovské vile lyrika par excellence, Jaroslava Seiferta. Leč tak daleko na cestě ještě nejsme. Jsme teprve pár kilometrů za Hájkem, můj pes patří k plemenům krátkonohým, sněhové nadílky si takto příliš neužívá, unaveně zapadá do mých hlubokých stop a v týle cítím jeho průběžně vyčítavé dotazování: „Vymyslels‘ dneska divný výlet, ty můj vůdce smečky! Čenichat pod tím studeným jednotvárnem se pořádně nedá, ani králičí bobky neucítíš, skákat jako přes oves také nejde, k čemu je to celé?!“ „Je to dobré k protažení našich starých kostí, milý Pickwicku,“ odpovídám mu telepaticky, aniž bych se otočil, „dobré k tomu, aby se jeden v adventním čase trochu pozamyslel, něco k něčemu přimyslel, vyaretoval svůj vnitřní kompas, a zeptal se, stejně jako ty: K čemu je to celé?“

Ó Vánoce, ó Vánoce… Takhle po básnicku se dnes radovat nejde, to vím stejně dobře jako ty, šelmo jedna psovitá. Vždyť nejde ani pravdivě psát tak, aby si tím jeden udělal radost. Rád bych kupříkladu psal žánrové přírodní črty. Trajdám často přírodou, koukám kolem sebe a ledacos vidím, tak jako třebas spisovatel Jaromír Tomeček svého času. Jenže tam, kde jsem loni pozoroval srnčí stádo, vyrostlo přes léto satelitní městečko, v přístřešku u krmelce jsem zočil válet se injekční stříkačky, asi tu očkovali zajíce proti chřipce. Je-li toho tolik, včetně Vánoc, pokaženo, nelze dělat hloupého, jak to psal tuhle na tomto místě kolega Koudelka. Ptáš se mne, milý Pickwicku, proč že jsou na světě Vánoce, ausgerechnet pro takové, jako jsme my dva, pro takové psy pohanské? Nevím sám, nejspíš pro děti. Jenže večer před první adventní nedělí nějací ještě dětští smradi, vlčí děti, pobodali jiné děti, jinde zas jiný vlčí smrad okradl a zbil vozíčkáře. A to se pak týká nejen těch obětí, ale i jejich blízkých a vůbec všech lidí dobré vůle. Roste v nich bolest, strach, pomstychtivost, a to všechno před Vánoci. Takže: zatímco by dítě ve mně rádo psalo o poezii Vánoc, dospělý nechce být za naivu.

Vždyť i takový vánoční guru, jakého jsme si učinili z Josefa Lady, je přímo ztělesněním takové podvojnosti života. Ve světě, naplněném někdy poezií dětské nevinnosti, odbývá se jindy brachiální násilí hospodských rvaček. A pak také, asi jsme si toho chtě nechtě všimli, chudí z jeho obrázků jsou tu už zase mezi námi. Svého času jako by se schovali a teď jim opět nezbývá, než civět do oken těm, jež osud více obdaroval. Někdo má holt kliku, a před jiným se štěstí zamklo. Můžeme zde zabrousit opět k reprezentantům vánoční poezie, tentokrát na poli hudebním. Nešťastný, chudý a nepochopený Jakub Jan Ryba oproti statky a úspěchy zaopatřenému Adamovi Michnovi z Otradovic… Česká mše vánoční proto není menším hudebním symbolem Vánoc než Chtíc, aby spal. Ale ani o tom mezi námi nevznikne konsenzus, rapující mládež to bude vidět jinak. A do třetice, po výtvarném umění a hudbě, přizvěme ku ztvárnění vánočního tématu literaturu. Jakub Arbes ve Štědrém večeru bratří Mánesů dojal čtenáře napůl pohádkovým motivem chudého umělce, citlivějšího nad ostatní, a to i k té němé tváři. Nebude ono to vlastně naopak, že právě zbytnělá citlivost zadělává svému nositeli na chudobu až bídu? Ha! Citlivost totiž sama sebe pasivně neopakuje, leč předmět své účasti stále nově nazývá a vyhledává. Arbes zde trefil do černého, od jeho časů jistě už tisíce šupináčů zakusilo takovéto málem zmrtvýchvstání a na stovky snaživých literátů pointovalo své vánoční povídky či fejetony právě takto. Jistý můj kamarád se kdysi na jednom takovém vánočně literárním dýchánku kasal, že dospěje-li právě čtoucí autor k oné arbesovské pointě, hodí po něm půllitr i s pivem. Proskribovaná pointa nakonec vskutku zazněla, leč pivo zůstalo v půllitru a půllitr na tácku, nejsme tu u nás žádní Villonové.

Ne tak dnešní děti. Dobrodili jsme se sněhem do Hostivic, kde jsem podle plánu zasedl k pivečku, zatímco Pickwick vyhamounil od hodné paní výčepní piškot. Nálada v lokále byla však spíše mrazivá, jakkoli nasycená kamna spokojeně odfukovala. Předcházející adventní noc se tu šestnáctileté vlčí děti pokusily „vymlátit hospodu“. Ještě že nevěděly, jak se to dělá, bylo by více rozbitého skla a tekla by snad krev. Pro koho jsou tedy ty Vánoce, milý Pickwicku? Pro psy, pro vlky? Pro ještě nevinné děti? Pro vnímavé a citlivé lidi? V globalizovaném světě už není kam odvracet zrak. Jaké si Vánoce udělají jiní, takové je budeme mít i my.  Vánoce mezi psem a vlkem   
  Jak to vidí Jaroslav Vanča  
 
  Hrabalova Modrá hvězda  

  Nalaďte si        
 
  Wilsonův časostroj 
  Navštivte