Číslo 51 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s duchovním.
Tomášem Halíkem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Alena Wagnerová, spisovatelka a publicistka

Úvaha adventní

Když se v noci ze 14. na 15. listopad 1940, tedy před sedmdesáti lety, stala staroslavná gotická katedrála v anglickém Coventry obětí německých bomb, nechal její tehdejší probošt Richard Howard na troskách zdiva chóru vytesat nápis, Father forgive, Bože odpusť. Déle než rok po začátku druhé světové války, v době rostoucího nepřátelství a i strachu z německé vojenské moci to bylo neobvykle smírné gesto. „Nechtěli jsme, aby nás opanovaly myšlenky na odplatu,“ komentoval tehdy svůj čin probošt Howard. A vskutku, brutální nálet německého letectva se jemu i jeho následovníkům obrátil ve výzvu ke smíru, vzájemnému porozumění a odpuštění. A šířit činy a modlitbami tohoto „ducha Coventry“ si během dalších desetiletí vzala za svůj program sdružení doslova na celém světě. V Mostaru například podporují stavbu domu, v němž by k sobě mohli nacházet cestu příslušníci znepřátelených národů bývalé Jugoslávie, v Modré na Slovensku si tamní skupina vzala za úkol rekonstrukci starého německého kostela. Viditelným znamením „ducha Coventry“ se stal kříž sestavený z hřebů, dnes už jen kopií těch, které kdysi spojovaly trámy krovu staré katedrály. Kříž z nich vytvořený je dnes také součástí oltáře katedrály nové, která vyrostla vedle trosek katedrály staré.

Odpuštění a vzájemné porozumění je ústředním poselstvím křížů z hřebů. Jde tu o něco jiného než o nějaké laciné prominutí, podle vzoru co jsme si, to jsme si, smažme to, tedy prominutí, po němž následuje zapomenutí, ona příslovečná tlustá čára. Odpuštění tu roste z vědomí, že právě tak, jak jsme si rovni ve svých lidských právech, jsme si rovni i ve své lidské nedostatečnosti, což ovšem není nějakou výzvou k beztrestnosti. Neznamená to nic jiného, než že naše lidství je křehké, že naše činy se často proti naší vůli a našim dobrým úmyslům obracejí ve svůj opak, mají důsledky, které jsme si nepřáli a zavčas nedohlédli. Křesťanství to nazývá hřích. A v tomto nejhlubším transcendentálním smyslu patří ke stejnému rodu i oběti a pachatelé. Ale na druhé straně jsou kříže z Coventry i poselstvím o tom, že existuje něco jako spravedlnost nad světem, která toto usmíření a odpuštění umožňuje. Velký německý osvícenský filozof Emanuel Kant to nazýval mravní zákon ve mně.

Jeden kříž z hřebů stojí od roku 1991 také v chóru lipské Nikolaikirche, v místě, kde se v posledním měsících existence NDR každé pondělí shromažďovali lidé, aby tu nenásilným prostředkem modlitby (Friedensgebet) protestovali proti režimu a jeho mocenskému aparátu. Vedle lidí, kteří chtěli z NDR vycestovat, aktivistů protestu i docela obyčejných občanů tu ovšem měli pohotovost i příslušníci státní bezpečnosti, aby sbírali informace a – zabrali místa v kostele jiným. Rozhodujícího 9. října bylo mezi dvěma tisíci návštěvníky víc než šest set těchto „kádrů“. Ovšem i oni, lidé, pro něž kostel a bohoslužba nic neznamenaly, se teď museli podílet na modlitbách a vyslechnout poselství  Ježíšova Kázání na hoře, které se tak příčilo jejich praxi třeba jen svým prohlášením za blahoslavené těch, kdo lační a žízní po spravedlnosti a jsou pro to pronásledováni. A co si asi dokázali počít s výzvou evangelia milujte nepřátele své a s prohlášením dirigenta Masura proti použití násilí? Dovedeme si představit větší ironii, než že i tito lidé tehdy vycházeli z kostela se svíčkami v ruce, vstříc k zásahu připraveným policejním sborům, kdy ještě nikdo nevěděl, jestli nedojde ke krveprolití? „Byli jsme připraveni na všechno, jen ne na modlitby a svíčky,“ řekl krátce před svou smrtí tehdejší člen ÚV SED Sindermann. Duch Coventry byl už tehdy zřejmě v Lipsku přítomen. A tento duch Coventry je i součástí poselství Vánoc.  Úvaha adventní   
  Jak to vidí Alena Wagnerová  
 
  Cimrman kompletní...  

  Pořiďte si        
 
  Štědrej program nastal 
  Téma