Číslo 51 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s duchovním.
Tomášem Halíkem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomáš Halík, duchovní

Před dvěma lety jste oslavil kulatiny. Byla to pro vás příležitost k ohlédnutí?

Jistě. Šestá dekáda byla pracovně a duchovně nejplodnější etapa mého dosavadního života, a proto byla také nejšťastnější. Až po padesátce jsem začal psát pořádné knihy. Osobně považuji za trochu opovážlivé, když se o to člověk pokouší dříve; mezi padesátkou a šedesátkou jsem toho také nejvíc přečetl a navštívil všech šest kontinentů naší planety, nejvíc jsem se naučil a mohl jsem pomoci nejvíce lidem. Díval jsem se ovšem také do budoucnosti: Stále se ode mne coby šedesátníka očekává výkon za dva třicátníky, tak jsem udělal dohodu s čtyřicátníkem a dvacetiletým v sobě, že sečtou své síly a posunou hranici stáří až za sedmdesátku. Ale samozřejmě je v ruce Boží, nakolik mi dopřeje zdraví, humor, duševní svěžest. Lidský život je křehký a jedna prasklá cévka v mozku může v minutě změnit všechny naše plány.

Čekáte ve svém životě ještě na něco s netrpělivostí?

Čím jsem starší, tím víc oceňuji trpělivost jako jednu z nejdůležitějších ctností; napsal jsem o tom i knihu. Ale zdaleka se mi nepodařilo tu ctnost si plně osvojit. Každoročně například čekám velmi netrpělivě na okamžik, kdy si v Nakladatelství Lidové noviny vyzvednu tiskařskou černí ještě vonící první výtisk své knihy; podobně se asi cítí otcové, když se běží do porodnice podívat na své novorozené dítě.

Jako jeden z mála katolických kněží jste znám široké veřejnosti. Jak vnímáte tuto určitou výjimečnost?

Zvykl jsem si vybočovat z řady. Přináší to jistě různé projevy závisti, někdy si zas lidé na mne přenášejí dost absurdně leccos, co se o církvi naučili v dějepisu – marně bych vysvětloval, že jsem Jana Husa neupálil a že za inkvizici můžu asi tolik, kolik dnešní Pražané za vyvraždění Slavníkovců. Je příznačné, že mnozí z těch, kteří musí věcně uznat, že já nejsem bigotní fanatik prahnoucí po majetku a zneužívající děti, nedojdou k názoru, že asi všichni kněží nejsou bigotní fanatici a pederasti prahnoucí po majetku, nýbrž zachovají si tenhle stereotyp a mne vnímají nanejvýš jako výjimku. Na druhé straně si mne řada lidí zbytečně idealizuje nebo se na mne obrací s požadavky, které opravdu nejsem schopen splnit. Být průměrným je jistě pohodlnější, ale člověk by alespoň sám sebe měl umět přijímat takového, jaký je, znát své plusy i minusy.

Advent je čas očekávání. Očekává podle vás česká společnost něco od církve?

Většina ne. Naprostá většina našich lidí se s církví, která byla komunisty dokonale vytěsněna ze společnosti a dodnes sedí bojácně v koutě, nikdy bezprostředně nesetkala. Místo osobních zkušeností nabíhají jak stereotypy, přežívající z dob komunistického vymývání mozků, tak bulvární zprávy o církevních skandálech, často příslušně nafouknuté. Kdyby církev byla skutečně taková, jak si ji lidé u nás v důsledku toho představují, zřejmě bych sám řekl: Děkuji, nechci! Ti lidé, s nimiž já přicházím běžně do styku, zejména na univerzitě a v univerzitní farnosti, patří k té vzdělanější a informovanější části společnosti a tam cítím jak rostoucí zájem o víru a spiritualitu, tak velké očekávání, že církev může významně obohatit život jedince i společnosti, pokud bude schopna srozumitelně a věrohodně předávat své poselství a svěřenou tradici. Bohužel mám dojem, že v naší církvi stále není dostatek lidí, schopných kompetentně naplnit toto očekávání. Obecně je poptávka mnohem větší než nabídka, církev se někdy chová jako líná firma nabízející určitý sortiment a nestarající se o to, že lidé kolem nejsou ani „ovečky“ jako před sto lety, ale ani žádní „bezbožní materialisté“, že mají své duchovní potřeby, ale ty jsou poněkud jiné než ty, na něž si církev zvykla odpovídat. Že mají jiné otázky než ty, na které je církev z minulosti připravena, a že potřebují jiný styl a jiný přístup, než který církev zpravidla nabízí.

A prozradíte, co od katolické církve očekává Tomáš Halík?

Já nemám aspirace reformovat církev podle svého vkusu. Církev je tu pro všechny, nejen pro mne a mně blízké. Snažím se v rámci církve vytvořit prostředí, kam mohou přemýšliví lidé přijít se svými otázkami a pochybnostmi a nemusí se stylizovat, jsou bráni vážně takoví, jací jsou. A od církve a jejího vedení očekávám, že si budou vědomy toho, že tato služba je důležitá, a nebudou-li ji podporovat, tak jí alespoň nebudou házet klacky pod nohy. Jsem rád, že už si na mne většina mé církve prostě zvykla.

Mnoho lidí se na Vánoce a další svátky, včetně těch osobních, netěší. O čem svědčí tento trend? Umíme vůbec slavit?

Mnoho lidí výraz „jdeme to oslavit“ chápe jako ekvivalent věty „jdeme se opít“. Samozřejmě to souvisí se sekularizací společnosti. Často říkám, že náboženství nezačíná tam, kde má člověk nějaké představy o Bohu a andělích, nýbrž tam, kde je schopen rozeznávat sváteční od každodenního, posvátné od obyčejného. A svaté je základ svátku a svátek je zdrojem slavení. Komu není nic svaté, ten neumí slavit, svátek je pro něj prázdno a prázdno spíš děsí nebo se zakrývá náhražkami. Komu není nic svaté, před tím je lépe se mít na pozoru.

Nejen Vánoce, ale i další slavnostní události se slaví většinou v rodině. Kde a jak trávíte své svátky vy, který rodinu nemáte?

V jistém smyslu je rodinou kněze jeho farnost a té si užije o Vánocích vrchovatě. A já navíc mám mnoho let rodinu přátel, která mne plně „adoptovala“ – s nimi také trávím část Štědrého večera, než odejdu domů soustředit se před půlnoční mší.

Pavel Sršeň

Foto Mona Martinů

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 14. 12.  Úvaha adventní   
  Jak to vidí Alena Wagnerová  
 
  Cimrman kompletní...  

  Pořiďte si        
 
  Štědrej program nastal 
  Téma