Číslo 42 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dirigentem.
Petrem Vronským.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Kde Evropa naše?

Fidlovačka Josefa Kajetána Tyla byla při svém prvním uvedení v prosinci 1834 diváky přijata příznivě, leč kritikou odmítavě. Příběh lásky Jeníka a Lidunky – narážející na překážky způsobené jak ambicemi Lidunčiny tety Antonie Mastílkové provdat svou neteř za barona, tak vlasteneckým odporem Jeníkova otce, ševce Kroutila k poněmčelé měšťce Mastílkové – působil již tehdy naivně a sentimentálně.

Píseň Kde domov můj, která v kulminačním bodě příběhu – na nuselské slavnosti pražských ševců zvané Fidlovačka – zazněla z úst slepého muzikanta Mareše, ovšem způsobila, že se tato druhá dramatikova hra, poznamenaná leckterým neduhem začátečnického opusu, nikdy z českých jevišť nadobro nevytratila. Píseň, k níž hudbu složil František Škroup, se stala natolik populární, že zaznívala při všech národně laděných společenských příležitostech. A možná právě spontánnost, s níž začala být považována – a to ještě před vznikem Československa – za národní hymnu, přivedla režiséra Jiřího Havelku a dramaturgyni Divadla na Vinohradech Kláru Novotnou k nápadu, jak Fidlovačku na této scéně adaptovat pro současného diváka. Vybrané pasáže Tylovy hry prostříhali s jednáním Evropského parlamentu o používání symbolů Evropské unie, tedy především Beethovenovy Ódy na radost jako její hymny. I když jde o fiktivní scény, vycházeli při nich ze záznamů rozpravy, která k této záležitosti proběhla v Evropském parlamentu 9. 10. 2008.

Poněmčelá Antonie Mastílková (Zlata Adamovská) a vlastenecký švec Václav Kroutil (Svatopluk Skopal) se v zájmu svých dětí nakonec shodnou lépe než europoslanci v zájmu svých státůNápad postavený na konfrontaci kořenů naší spontánně přijaté národní hymny s diskusí o „svrchu dosazené“ evropské hymně, je v zásadě šťastný, možnosti, které skýtá, se ale více rozvíjejí až ve druhé části inscenace. V té první se teprve „rozdávají karty“ a střídání prostomyslného příběhu Jeníka a Lidunky (Lukáš Příkazký a Lucie Štěpánková je ztvárnili se záměrnou a lehce ironizující naivitou) se sofistikovanými výstupy vzájemně se napadajících levicových a pravicových evropských poslanců působí poněkud mechanicky. Již v této části se nám ovšem vryje do paměti výkon Michala Novotného, který v roli českého poslance Jaroslava Kleina velmi energicky předvádí, že za razantní rétorikou tohoto rádoby konzervativního euroskeptika se skrývá polovzdělanost, xenofobie a podvědomé ulpívání na naších nacionálních mýtech.

Prostor k zamyšlení nad rozdílem mezi vlastenectvím coby přirozenou a kladnou emocí a „vlastenectvím“ jako ideovým konstruktem vhodným k různorodým politickým manipulacím se pak plně otevírá ve druhé části inscenace. V „Tylově části“ předváděného příběhu dělá Zlata Adamovská co může, aby dodala věrohodnost proměně protivné poněmčelé Mastílkové v milou Češku: díky její muzikálnosti se jí to daří především ve zpívaných partech. Pavel Rímský zaujme výrazovým minimalismem, s nímž vytváří sympaticky obraz pražského Němce Andrease. Svatopluk Skopal pak rozehrává temperament ševce Kroutila natolik, že z jeho emocionálního vlastenectví činí vlastně zrcadlový (ještě ale stále kladný) předobraz ideologií degenerovaného (a záporného) vlastenectví Kleinova.

Ani poslanci evropského parlamentu nejsou pojati dle svého postoje k evropské hymně černobíle: mezi její příznivce patří jak střízlivě argumentující Němec Jiřího Žáka, tak švédská barbína (Jana Malá), zviditelňující především své krásné dlouhé nohy, nebo Španěl trpící citátománií (Jiří Plachý). A mezi jejími odpůrci se najde britská poslankyně v podání Hany Maciuchové vtipně argumentující, že nejadekvátnějším hudebním ekvivalentem hesla EU „Jednota v rozmanitosti“ není Beethovenův klasicismus, nýbrž Schönbergova dodekafonie.

Za svornici všech kontroverzí, jež se otevírají divákovu samostatnému soudu, lze považovat dvojroli Jiřiny Jiráskové, která v „evropských“ pasážích inscenace předsedá Evropskému parlamentu a výstižnými anekdotami ironicky pointuje výstupy poslanců, v „Tylově pásmu“ pak zastupuje slepého houslistu Mareše a začíná zpívat Kde domov můj…

Bronislav Pražan, publicista

Foto Viktor Kronbauer  A teď si dáme Čubčí pajšl   
  Nalaďte si
 
  Kde Evropa naše?  

  Navštivte        
 
  Víkend improvizace na Vltavě 
  Téma