Číslo 40 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s klavíristkou.
Jitkou Čechovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Vanča, scenárista a pedagog FAMU

Spejbl v botanické zahradě

Jejda, jejda, to si žiju! Je půl jedenácté o dopolednách a já už se, milí čtenáři, procházím po cestičkách pražské botanické zahrady, okukuji a zapisuji si do paměti stromy, keře a rostliny, ač to ke své obživné práci nijak nepotřebuji, bloumám, zevluji a okouním a pozoruji cvrkot, tedy doslova, protože ptactvo nebeské sice neseje a nežne, zato se kolem mne shání po něčem do zobáku, zatímco já nedělám ani to... Cháchá, zasmál by se Hurvínek, a dodal by, že kdo nic nedělá, aspoň nic nezkazí, a podivil by se, proč tady nás, tedy taťuldů v mém věku, není víc. Cháchá, milý Hurvínku, mohl bych říci zase já, to je tím, že ti ostatní taťuldové musí makat a hákovat, aby se jim či zase jiným taťuldům zelenilo, zatímco já... aha! Co já? Měl bych jaksi pomyslně přidat do kroku, samozřejmě. Zvláště poté, co jsem se dozvěděl, že v tabulce obecně malých platů vysokoškolských pedagogů jsou ti na humanitních a uměleckých oborech až úplně na chvostu, po nás už – a přeberte si to, jak chcete – jsou prý jenom učitelé teologických fakult. To je holt společensko-ekonomický odraz veřejně dosud nepřiznané zbytečnosti duševních a duchovních vertikál… Jenže, věřte mi nebo ne, já tím, jak sleduji a snažím se porozumět smyslu oněch v podstatě rovněž zbytečných rostlinných vertikál kolem sebe, vlastně pracuji… Prostě se tu takhle zamýšlím a přemítám nad tím, co příhodného bych odpoledne řekl svým studentům, co zase jindy napíšu o tom či onom, potažmo co napíšu právě vám, milí čtenáři, aby to bylo aspoň trochu ke čtení, abych vás nenudil a sebe neopakoval. Jenže – a teď jsme u toho – já se navíc troufale domnívám, že nejen člověk jako já, který se živí čímsi venkoncem těžko definovatelným, ale vlastně každý člověk by měl mít pro sebe čas, jejž by mohl vyplnit – co já vím – procházením se po břehu řeky a přitom dumáním, přemýšlením… Nad čím? Inu nad světem, milý Hurvínku, a nad jeho současným stavem. Třeba že se poradcem premiéra se stal taťulda, který by neváhal střílet do nespokojených s většinovým názorem (odevždy prachšpatným právě pro samotnou příchylnost většiny k většinovosti), a v přináležitosti do jakéhosi „Pinochet fan klubu“ by umožnil mučit bližního, prý v zájmu dobré věci. Že se ředitelem jednoho totalitologického ústavu stal kněz, tedy z podstaty ne taťulda, veřejně obhajující vraždu spoutaného bližního. A odjinud: že se jakási bréca, obšťastňující nás po léta tou nejpopinovatější popinou, hodlá finančně hojit na jiné své bližní, nadto bývalé kamarádce a kolegyni, která jako jedna z mála v tomto národě, a v této branži zvláště, dala ve své době vlastním příkladem najevo, že nelze-li zabránit zlu, nesmíme dovolit, aby se šířilo skrze nás, jak to pěkně napsal nějaký Solženicyn… Jednomu se z toho všeho takříkajíc dělá šoufl a protáčejí panenky… Co ty víš, Hurvínku, o válce, která neutichá ani v míru a dává promlouvat všelijakým monstrům? Jako správný taťulda bych ti měl říci, že to na druhou stranu není tak hrozné, poněvadž na té druhé straně světového jeviště hrají proti nim svou roli lidé cenící si pravdy? Cháchá! „Za pravdu bojují slabí a nijací lidé, amatéři a diletanti. Na straně lži jsou nejvitálnější a nejagresivnější, dobře vycvičení a výtečně placení profesionálové.“ Na tuhle myšlenku jsem se pohříchu také nezmohl já, alebrž můj oblíbený srbský satirik Dušan Radovič.
Pročež se, milý Hurvínku, raději nezamýšlejme, netravme svůj čas okouněním v botanických zahradách, ale výhradně v práci, v mystickém sebeobětování v duchu hesla Arbeit macht frei. Pracujme, abychom se unavili natolik, že ve volném čase nebudeme mít už ani pomyšlení na přemýšlení, ale už jen na zábavu, a to ještě výhradně na takovou, za kterou si navíc ještě budeme musit zaplatit. Hledejme vinu za to, jak žijeme, raději jinde, daleko, brusme si vtip a ironii v představách leností prolezlého Balkánce, zaměstnaného leda polykáním oliv, padajících mu do úst rovnou z olivovníku, a přitom plytce a marnotratně zírajícího na moře. Divím se ostatně, že dosud nedošlo na petice pracovních kolektivů a brigád, vyžadujících kolektivní odsouzení flákajících se Řeků... Safraporte, tak nějak najust se mi teď právě nechce ničehož dělat, jakkoli se bez práce neobejdu jak ve smyslu existenčním, tak existenciálním. A to navzdory tomu, že každá ta rostlinka kolem mne vyzývavě maká jak vzteklá, aby si vytvořila dostatek chlorofylu, celá se potí s výměnou látkovou. Já ale krom té látkové výměny neskromně chci navíc ještě po svém žít, dívat se, abych viděl, a číst třeba i to, co nijak nesouvisí s mou prací. Nic proti oné pracovité vegetaci a nic proti vědě, která mne může za nějaký čas usvědčit z omylu, leč domnívám se, že dokonce ani mezi věkovitými stromy nenajdeme snílky, svérázné mudrlanty, ba ani soukromé badatele. Nevězí, říkám si, za tou naší zbytnělou pracovitostí a despektem vůči takzvaně líným národům vlastní neschopnost smysluplně žít a s nadhledem se dívat na to, co nám sám život svou podstatou sděluje?
Jak jsem tak v té v botanické zahradě popocházel a dumal po způsobu starých peripatetiků (vida: znovu se mi vtírají na mysl ti prapodivní Řekové, kteří onen způsob přemýšlení za chůze vynalezli; zřejmě to s prací doopravdy nikdy nepřeháněli), zplodil jsem jakýsi zárodek toho, co vám nyní napsané předkládám. Není-li to ke čtení, není to moje vina; holt i to, aby se jeden náležitě vyslovil, chce svůj čas. Cháchá, zasmál se mi naposled Hurvínek a milý taťulda musel do práce. Sice do té duševní, ale přece jen ne volné, alebrž – řekněme – užité práce.
Třeba to ještě domyslím. Ale třeba je to tak zařízeno: když bychom všechno náležitě domysleli, nežili bychom tak pitomě, jak žijeme, a to oni nechtějí. Kdože to? Inu přece ti naši zahradníci, ti, kteří nás v té botanické zahradě světa pěstují. Anebo snad ti naši loutkovodiči, tahající za nitky, vedoucí k našim pracovitým, nemyslivým tělům. Cháchá!  Spejbl v botanické...        
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  Stalo se mezi Němcem...     

  Pořiďte si        
 
  Máňo, přece jsme tě lízli!     
  Téma