Číslo 40 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s klavíristkou.
Jitkou Čechovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Máňo, přece jsme tě lízli!

„Jsme-li vyčleňováni ze společnosti kvůli tak prosté věci, jako jsou delší vlasy, je to patrně známkou, že společnost je chorobná...,“ napsal před čtyřiačtyřiceti lety Milan Knížák, dnes představitel establishmentu, tehdy ovšem rebelující „mánička“. Jeho Provolání k dlouhovlasým vzniklo v roce, v němž komunisté v Československu odstartovali rozsáhlou celostátní kampaň proti takzvaným vlasatcům, do které se vedle Veřejné a Státní bezpečnosti zapojily i národní výbory, školy, zdravotnická zařízení a většina médií.
Motivacím i průběhu represe ze strany režimu vystrašeného nebývale výrazným kulturním konfliktem, jenž v polovině šedesátých let postihl zdaleka nejen svět za železnou oponou, se v obsáhlé publikaci „Vraťte nám vlasy!“ (Academia, 2010) věnují antropolog a novinář Filip Pospíšil a historik Petr Blažek.
Zástupce šéfredaktorky magazínu A2 a expert v oblasti ochrany osobních údajů a lidských práv Filip Pospíšil se netají tím, že kniha vznikla na základě jeho dizertační práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ani zdaleka však nejde o odtažitý teoretický text, což je způsobeno jak osobním zaujetím autora a jeho iniciativním pátráním po cenných svědectvích pamětníků, tak edicí celkem šedesáti písemných i fotografických dokumentů, jimiž Pospíšilovu antropologickou studii rozšířil Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

Česká vlasatá léta grafikou Veřejné bezpečnosti

A ostříhali je na ježoura

Jakousi předehru k rozsáhlým perzekucím, jimiž bylo během několika týdnů na konci léta  roku 1966 postiženo na čtyři tisíce mladých lidí v celé republice, obstarala policejní akce proti vlasatcům, shromažďujícím se na rampě Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. V Čechách nepřekvapí, že impulzem k zákroku byl „zvací dopis“ členů komunistické organizace Národního muzea s žádostí o „očištění“ rampy a schodů před budovou „od těchto živlů, kteří přímo v centru města vzbuzují pohoršení“. Kořeny soustředěné a promyšlené kampaně, která spíše než o nápravu vzdorující mládeže usilovala o podporu režimu ze strany konzervativní většiny společnosti, ovšem vězely hlouběji – svou roli sehrála divoká návštěva básníka Allena Ginsberga v Praze rok předtím, stejně jako projev poslance Antonína Kozáka v Národním shromáždění v červnu 1966 vyzývající k ráznému řešení „chuligánské otázky“.
Jak v knize vzpomínají přímé oběti útlaku, třeba Jaroslav Hutka, Ivo Marek či Jiří Bican, střet komunistické, ale i nekomunistické generace rodičů s generací vlastních dětí měl pro vlasatce často fatální následky. Byli vyhazováni z práce, ze škol i z učilišť, přičemž jim následkem toho hrozilo vězení za příživnictví, navíc ustavičná perzekuce přivedla desítky z nich do psychiatrických léčeben, někdy po nevydařeném pokusu o sebevraždu (některé to jistěže alespoň zachránilo před vojnou). Pro samotné „máničky“ ovšem představovalo nejbrutálnější formu represe násilné ostříhání vlasů, často pod smyšlenou záminkou nedodržování osobní hygieny: „,Nojo, to jsou hnidy, to jsou hnidy. Nemytý prasata, dobytkové!‘ Tak jim tam nadávali, když je tloukli. A ostříhali je na ježoura,“ přibližuje jeden z pamětníků zákrok příslušníků Veřejné bezpečnosti vůči dlouhovlasým.

Rozhodnutí o zákazu vstupu vlasatců do restaurací, kaváren a vináren, ubytoven, hotelů, divadel, kin i lázní v Poděbradech z 10. října 1966Vtipný jako Dikobraz

Zvláštní úlohu v kampani proti vlasatcům sehrála média, tehdejšími slovy sdělovací prostředky. „Na jedné straně pomáhala šířit novou módu a kulturní vzory, na druhé straně proti módě bojovala posměchem, šířením odsudků a předsudků a v okamžiku jasně deklarovaného politického zájmu se zapojila do disciplinační kampaně,“ píše Filip Pospíšil. Krátce po zákroku na rampě Národního muzea vyšla ve Večerní Praze proslulá reportáž Jiřího Háse Poznamenaní, v níž byli vlasatci vedle zločinnosti a narkomanie nepodloženě obviněni i z prostituce. Podobné články, mnohdy se stejnými fotografiemi i formulacemi, následovaly v Rudém právu, Studentu a činil se také satirický týdeník Dikobraz, v němž kreslíři jako Bohumil Ceplecha, Jaroslav Pop či Josef Molín rovněž na podnět Veřejné bezpečnosti zesměšňovali módu dlouhých vlasů a jejich nositele.
Hlasů, které se tenkrát za „máničky“ veřejně postavily, bylo pomálu, ale našly se: zveřejňování snímků vlasatců bez souhlasu fotografovaných kritizoval v Literárních novinách karikaturista Miroslav Liďák, ještě ostřejší text spisovatele Alexandra Klimenta ve stejném listu zadržela Hlavní správa tiskového dozoru. A cenzura nepustila do éteru ani úvahu Miroslava Horníčka v rozhlasovém Gramotingltanglu korunovanou nadčasovým výrokem voltairovské moudrosti: „Nehájím dlouhé vlasy, hájím právo na ně...“

Milan Šefl  Spejbl v botanické...        
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  Stalo se mezi Němcem...     

  Pořiďte si        
 
  Máňo, přece jsme tě lízli!     
  Téma