Číslo 40 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s klavíristkou.
Jitkou Čechovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na titulní straně klavíristka Jitka Čechová.
Foto Mona Martinů

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne

František Koukolík: Jak plechovku Coca-Coly
Zamyšlení nad médii
Vladimír Karfík: Ještě dalších čtyřicet let?
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Archivář zvonů Radek Rejšek
8
Výročí týdne
Luciano Pavarotti
Fejeton Jaroslav Vanča: Spejbl v botanické zahradě
9
Rozhlasové téma týdne
Rybář života – Rudolf Hrušínský. Dan Moravec o novém dokumentu Jitky Škápíkové
10 – 11
Nalaďte si
Jiří Štěpnička jako baron i doktor Mills. O říjnovém cyklu stanice Praha 4x s Jiřím Štěpničkou
12 – 14
Rozhovor
Manželský trojúhelník Jitky Čechové. Interview s výraznou českou klavíristkou
15
Dobrodružství poznávání
Dlouhá cesta egyptských mumií. Co také zaznělo v historickém magazínu Českého rozhlasu Leonardo Zrcadlo
16 – 17
Téma
Hudba českých králů a panovníků. Michal Matzner o koncertním cyklu Hudba Pražského hradu
18 – 20
Kultura
Máňo, přece jsme tě lízli! Milan Šefl o knize Filipa Pospíšila a Petra Blažka Vraťte nám vlasy!
21
Rozhlasová dílna
Přátelství přes zadrátovanou hranici. Ivan Němec recenzuje pořad Evy Vojtové Spřízněni tvorbou
22
Po Česku
Mlýn z časů Marie Terezie. Památka lidové architektury v Dolním Němčí v seriálu Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
Tajemný Charles Sealsfield z Popic. Autor prvních „indiánek“ v rubrice Josefa Veselého
Návraty po zvukových stopách
S profesorem Lesným do jižní Indie – v seriálu Jiřího Hubičky
24
Rozmlouvání o češtině
Termoska není remoska, tuchnít není tichnout
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Hamás má v éteru protivníka. Reportáž Břetislava Turečka
27
TV tip týdne
Co si počít, když potraty jsou zakázané. Jan Jaroš o rumunském filmu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 40. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Petra Míková, Kateřina Pachtová, jazyková redaktorka Alena Sojková, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 27. 9. 2010.  Spejbl v botanické...        
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  Stalo se mezi Němcem...     

  Pořiďte si        
 
  Máňo, přece jsme tě lízli!     
  Téma