Číslo 25 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s režisérem.
Radovanem Lipusem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovan Lipus, režisér

Tolik aktivit, a přitom jste si na svou navštívenku napsal – kavárenský povaleč. Jak to jde dohromady?

Kavárenský povaleč, to je moje nejvnitřnější založení. Kavárny jsou místem, kde se mé světy – divadlo, architektura a literatura – vzájemně protínají, místem, kde dochází k setkávání a dialogu. Dialog je základem života. A přitom ho stále ubývá a je nahrazován souběžnými monology. V kavárnách panuje laskavá ironie a humor. Svět sestavený z monologů je smutný.

Nesouvisí vaše tíhnutí k dialogu a k různorodosti nějak i s tím, kde jste vyrůstal?

Určitě ano. Pocházím z Těšínska, a to je poslední enkláva, která připomíná pestrost předválečného Československa. Dnešní republika je více méně národnostně jednolitá. Takové však země Koruny české v historii nikdy nebyly. Nacisté vyhladili většinu Židů; Němci, kteří výrazně spoluvytvářeli naši kulturu, byli po válce odsunuti; a Slováci už s námi také nejsou... Těšínsko je ale stále místem, kde spolu žijí dvě autochtonní složky – Češi a Poláci. A tak mezi nimi chtě nechtě musí docházet k dialogu.

Vraťme se od vnějšího světa k těm vícero světům umění, jimž věnujete svou energii. Asi pro vás nebylo jednoduché zvolit si jedno povolání…

V dětství mě zajímala spousta věcí – architektura, historie, archeologie, literatura… Pořád jsem něco kreslil nebo psal a také mě bavilo dávat věci dohromady – ať už šlo o dětské taškařice ve škole, anebo prezentaci toho, co jsem si vymyslel. Nikdy jsem ale netoužil stát na jevišti a být tím, na koho svítí reflektory. Bavilo mě svádět různé lidi dohromady, byl jsem zvědavý, co vznikne z jejich setkání. V režii, na jejíž studium jsem se po střední škole hlásil a která se nakonec také stala mým povoláním, se vše tohle střetá: odkrývání podtextu a vrstev významů připomíná činnost archeologa, vytváření půdorysu a klenby inscenace v lecčems souzní s úsilím architekta.

Bylo obtížné dostat se na DAMU?

No, já jsem se tam se napoprvé nedostal, a tak jsem na filozofické fakultě v Olomouci začal studovat teorii kultury. Přihlásil jsem se na ni v mylném domnění, že to bude něco jako dějiny umění. Pravda, pár zajímavých předmětů tam bylo, ale hlavně jsem se setkal s několika blízkými lidmi a s krásným, starobylým městem. Atmosféra v něm ale byla tehdy strašná. Po ulicích jezdila auta Sovětské armády a na dívčích kolejích slídil proděkan, jestli tam nespí nějací kluci – když je nachytal, hrozilo jim i vyhození ze studií. Olomoucké fakulta byla na tu dobu až neuvěřitelně neostalinistická. Já jsem například stanul před kárnou komisí za to, že jsem napsal básničku, která končila slovy „a svět měl smutné hnědé oči“. „Jak můžeš něco takového napsat?“ dělal mi šéf katedry kázání. „Vždyť žiješ v tom nejlepším společenském zřízení, jaké existuje. Jiří Wolker byl souchotinář, žil v krutém kapitalismu, a jaké přitom psal optimistické verše!“ Když jsem se po dvou letech, v roce 1986, na DAMU konečně dostal, prožil jsem osvobozující šok.

Čím byl způsobem?

Otevřeností a svobodou, která na DAMU panovala. Kupříkladu k samizdatové literatuře jsem se mohl dostat i v Olomouci. Četl jsem Milana Kunderu, Orwella – ale na DAMU nám tyto věci zprostředkovávali sami pedagogové. Seznamovali nás s  filmy a knihami, které v té době byly ještě na indexu, a hlavně nás učili o nich přemýšlet, formulovat svá stanoviska, vyjadřovat se k nim. Setkání s Jaroslavem Vostrým, Janem Císařem, Aloisem Bejblíkem či Kateřinou Lukešovou, to byla setkání s osobnostmi, které na vás sice kladly značné nároky, ale zároveň vám odkrývaly nové pohledy na umění i na svět a stimulovaly vaši tvořivost. A také se nebály. Pamatuji se, že při jedné z rozháněných demonstrací byl Honza Potměšil zatčen a odvezen do Bartolomějské. Škole bylo nařízeno, aby ho vyloučila ze studia. Ta mu ale naštěstí udělila jen jakousi důtku.

V roce 1992 jste nastoupil do Národního divadla moravskoslezského a působil zde šestnáct let. Ostrava vás zasáhla natolik, že jste jejímu fenomenu věnoval několik inscenací a dokonce i odbornou publikaci – Scénologii Ostravy. Čím vás to město tak upoutalo?

Když jsem odcházel z příležitostného asistentského místa v pražském Činoherním klubu do Ostravy, nijak nadšen jsem nebyl. Ale to město mě rychle uhranulo a zaujalo v mém životě klíčové místo. Nejenom proto, že se v něm narodily naše tři děti, několik desítek inscenací a Šumná města, ale především proto, že jsem tam potkal řadu skvělých přátel. Ostrava často působí a mnohdy se i chová drsně, primitivně, ba až barbarsky. Nikdy se ale nechová maloměšťácky a snobsky. Je přímočará, otevřená a v tom nejlepším slova smyslu upřímná. Umí poskytnout prostor a dát šanci. Je daleko od Prahy a není sešněrována rodinnými propletenci a strukturami, které se navzájem hlídají a střeží si své pozice. To město umí být kruté, ale není zákeřné a podlé. Tam, když dostanete ránu, tak je to rána zepředu, a ne do zad. Když jsem před dvěma lety z Ostravy odcházel, mnozí mi to měli za zlé a považovali to za zradu. Jenže já sice můžu odejít z Ostravy, ale Ostrava nikdy neodejde ze mě.

Bronislav Pražan, publicista

Foto Robert Zlatohlávek

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 15. 6.  Začít znovu
  Jak to vidí Petr Koudelka
 
  Mýtus jménem Jackson

  Nalaďte si        
 
  Ten, který nestíhá spěchat
  Pořiďte si