František Koukolík, neuropatolog

Dotkni se mne

Na rozdíl od vidění a slyšení se doteky zkoumají málo. Přitom jsou zásadní jak pro nejmenší děti, tak pro dospělé, ač si to často neuvědomují. Emoce druhého člověka čteme z jeho tváře, hlasu i držení těla. Dojem, že doteky mají při sdělování emocí jen doplňující význam, donedávna převažoval. Že doteky umí emoce sdělit, ví každý, jenže se přitom na člověka, jenž se ho dotýká, přinejmenším dívá. A tak vědci užili stěnu s otvorem, člověk na jedné straně se dotýkal předloktí člověka na straně druhé. Úkolem bylo dotykem sdělit dvanáct různých emocí, druhá strana je měla poznat. Například hněv lidé sdělovali úderem a stiskem, hnus odstrčením, sympatii hlazením. Hněv, strach, hnus, lásku, vděčnost a sympatii dotýkaní lidé poznávali v rozmezí 48–83 %, dotykové sdělení štěstí, překvapení, smutku, znepokojení, závisti ani pýchy nerozlišovali.

Do jaké míry se povede emoce sdělit dotykem, jestliže se smí dotyk s výjimkou „zakázaných“ oblastí cílit na jakoukoli část těla? Kde a jak se dotýkají muži mužů, muži žen, ženy žen a ženy mužů při sdělování základních emocí, za něž se považují hněv, strach, štěstí, smutek a hnus, jakož i emocí, jimž se říká pro-sociální, například lásky, vděčnosti a sympatie?

Experimentu se účastnilo 124 dvojic lidí, kteří se neznali. Jedinec, jehož úkolem bylo dotýkání, spatřil člověka se zakrytýma očima. Mluvit nebo vydávat jakékoli zvuky se nesmělo. Osm emocí, které měl sdělit, spatřil dotýkající se člověk vytištěné ve slovní podobě na papírech, které mu experimentátor předkládal v náhodném pořadí. Sděloval se hněv, hnus, strach, štěstí, smutek, sympatie, láska a vděčnost, kromě nich dotyk, který „žádnou z těchto emocí neobnášel“. Pohlaví osoby, která se dotýkala, dotýkaní lidé neznali. Úkolem dotýkaného jedince bylo dotykové sdělení dekódovat – co mi dotek sdělil? Řekli byste, že lidé, kteří se dotýkali, užívali třiadvacet různých podob doteků ve třech různých intenzitách od mačkání přes hlazení, tření, píchání, potřesení, masírování, lechtání až k vzájemnému propletení prstů? Jak to dopadlo?

Lidé jsou s to dotykem sdělit a poznat nejméně osm různých emocí – hněv, strach, štěstí, smutek, hnus, lásku, vděčnost i sympatii. Kdo z nás si v denním životě uvědomuje, jak složitá sdělení mohou dotyky obnášet? Existují velmi různé druhy dotyků. Odlišují se intenzitou, rychlostí i jejími proměnami,  teplotou, trváním i místem. Stejný druh doteku může mít rozmanitý význam a důsledky. Sdělované emoce poznávají v dotecích ženy i muži stejně, nicméně pro sdělení různých emocí užívají odlišné doteky. Zajímavé je, že dotyky dokáží sdělovat emoční informace i mezi lidmi, kteří se neznají. V pozadí je pravděpodobně stará dobrá evoluce, chování, kterému se říká grooming, ono proslulé „vybírání blech“ z kožichu, tak důležité jako usmiřování, projev přízně a tvorby koalic ve skupinách sociálních primátů. Nevěříte? Na grooming se můžete podívat v zoologické zahradě. Sdělování emocí dotykem si může vyzkoušet sami. Příjemnou zábavu. Nebo ne?  Dotkni se mne
  Jak to vidí František Koukolík
 
   Kacu! Kde se to bere?
   
  
Pořiďte si
 
   Až příliš zelená olympiáda
   
Téma