Drama souboje se slabou vůlí

Celovečerní časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Katka je smutnou výpovědí o osudu mladé narkomanky. Půvabná a vnímavá dívka na počátku svého příběhu o drogy „jen“ klopýtá a zdá se, že má pro boj se závislostí dost energie. Nástrahy cesty do pekel vyjadřuje pěkným pohádkovým příběhem o „králi Heroinu“, který napsala v odvykacím centru (režisérka ji tu zachytila téměř před patnácti lety, kdy začala Katčin osud sledovat). Pak ale nevydrží, znovu a znovu podléhá, peníze na drogy získává krádežemi i prostitucí. Občas se ještě snaží – nejnadějnějším pro návrat do života se zdá její těhotenství. Ale nakonec vždy klesne ještě hlouběji. Rozpad osobnosti se projevuje změnou slovníku, artikulací, přístupem k hygieně a samozřejmě ztrátou mravních hodnot. Pár světlých okamžiků, kdy si Katka možná uvědomuje, o co přichází, zachytila Třeštíková s jemnou, poeticky laděnou působivostí – třeba když mladá žena leží v potoce a nechává se hladit sluncem a proudem čiré vody.

Katčin příběh vyrůstá do výše silného lidského dramatuO drogách a narkomanech se hodně píše i natáčí, film Heleny Třeštíkové se však od jiné publicistiky odlišuje naléhavou silou, stavějících na spolehlivých oporách nezaměnitelných tvůrčích postupů. Příběhy nemají předem jasné rozuzlení, odvíjejí se průběžně a konec je vždy otevřený. Autorka většinou zasahuje do osudů protagonistů osobně – i v Katce vstoupí do děje: „Uvědomuješ si, že teď poprvé nejde jen o tebe?“ říká, kdy dívka otěhotní. Jindy vybízí: „Slib mi, že hned zítra začneš něco dělat…“ Režisérka se tu nezpronevěřuje principům dokumentaristické objektivity, jde o projevy pochopitelné, v tomto případě asi nevyhnutelné lidské sounáležitosti, úzkosti a obav o zmarněný život. Film je zvlášť působivý ve druhé půli, kdy Katčin příběh vyrůstá do výše silného lidského dramatu.

Když Helena Třeštíková před několika dny předávala Českého lva Lukáši Přibylovi za Zapomenuté transporty, poznamenala: „Skutečnost je krásná.“ Má pravdu, je. I když bolí.

Agáta Pilátová, publicistka  Dotkni se mne
  Jak to vidí František Koukolík
 
   Kacu! Kde se to bere?
   
  
Pořiďte si
 
   Až příliš zelená olympiáda
   
Téma