Ve světě Čech Čecha vždycky hledá

Jmenovali se Jakub a Františka Jelínkovi. Obyčejnější jména si snad ani nelze představit. Za první světové války žili jako dalšího čtvrt milionu českých krajanů ve Vídni. Zasloužili se ale o to, že v nejhladovějších letech po první světové válce byly zachráněny tisíce českých dětí. Pomohli je totiž odvézt do Čech, kde se o ně postaraly zdejší rodiny. Dávno zapomenutá historie ožila díky unikátnímu nálezu v Archivu Českého rozhlasu.

Ten archivní rozhlasový pás z roku 1970 měl obsahovat pořad o české lékařce Vlastě Kálalové di Lotti, která v roce 1925 založila Československou nemocnici v iráckém Bagdádu. Pás však obsahoval ještě jeden záznam, o kterém neměl nikdo tušení: vyprávění tehdy devadesátileté Františky Jelínkové, rodačky z Dlouhé Brtnice na Vysočině.

A pak byla svatba

Café Hawelka – dodnes symbol „české“ Vídně„Když mi bylo jedenáct a půl roku, šla jsem sloužit k nějakýmu truhláři. Jmenoval se Krátký. Bylo to u nás, přes jednu chalupu. Pletli jsme tam spolu s jeho synem rákosy. To se dávalo na stropy, když se stavělo. My jsme toho nadělali plnou fůru, že si truhlář zjednal koně. A říkal mi: když se budeš tumlovat, koupím ti kožený pantofle. To víte, tenkrát! Bylo nás šest dětí a měli jsme jedny střevíce dohromady. Vždycky jsme v neděli brečeli, kdo půjde do kostela,“ vzpomíná na ojedinělém záznamu Františka Jelínková.

Počítáme-li správně, líčí, jak vypadal její život v roce 1891. Krátce nato odešla Františka sloužit do Vídně, kde v té době žil už její bratr. „Sloužila jsem jako děvče pro všechno a kuchařka. Jenže jsem neuměla mluvit německy, teprva jsem se učila. Ale němčina mně šla náramně dobře.“

Podle historičky Vlasty Valešové, která do Rakouska emigrovala po srpnu 1968 a soustavně se věnuje historii tamní české krajanské komunity, nebyl takový osud nic výjimečného. Na přelomu 19. a 20. století žilo ve Vídni až čtvrt milionu Čechů. Zdaleka však mezi nimi nebyli jen kočí, cihlářští dělníci, kuchařky a chůvy. „Češi přicházeli i na studia, pracovali v úřadech, mnozí seděli na těch nejvyšších místech. Početně ale samozřejmě převažovali dělníci a služky,“ říká historička.

Mezi českými dělníky a řemeslníky ve Vídni se také Františka seznámila se svým budoucím manželem. „Můj bratr žil v domě, kde byl na bytě i můj muž. Šli na nějakou vycházku a bratr se ptal, jestli chci jít s nimi. Jelínek prý půjde taky. A on se mně líbil, i já jsem se mu líbila. Tak jsem šla s nimi a pak byla svatba.“

České srdce

Jako mnoho jiných vídeňských Čechů se i manželé Jelínkovi stali členy krajanských spolků. Těch podle Vlasty Valešové existovaly ve Vídni na přelomu století stovky. „Od šedesátých let 19. století rostly spolky jako houby po dešti. Češi jich měli obrovské množství ve všech oblastech života.“

Mračna nad vídeňským „Kraválovem“. Čtvrť Favoriten dnesJak na zlaté časy spolků vzpomínala na rozhlasovém pásu před osmatřiceti lety Františka Jelínková? „Divadlo se tam hrávalo český, všelijaký radovánky tam vodbejvali, na Vánoce byla nadílka. Jak se říká, ve světě Čech Čecha vždycky hledá.“

Spolky vídeňských Čechů měly vzdělávací, čtenářské, hudební, divadelní, sportovní, ale i podpůrné zaměření. Často pomáhaly krajanům v nouzi. A jeden takový – České srdce – sehrál v životě manželů Jelínkových velmi důležitou roli. Právě tento spolek totiž v nejtěžších letech na samém konci první světové války a v době, kdy po válce dolehl na Vídeň skutečný hlad, zachraňoval životy tisíců českých dětí. Manžel Františky Jakub Jelínek byl starostou jednoho z okresních odborů Českého srdce.

„Ve Vídni byla opravdu velká bída. A tak muži, kteří to ve spolku měli na starosti, napsali do českých vesnic a měst, aby si české děti z Vídně rozebrali,“ popisovala Františka Jelínková.

Na tomto místě vstoupil na nahrávce do hovoru její syn: „Těžiště práce Českého srdce bylo právě v rozmisťování českých dětí z Vídně do českých rodin. Umístit se jich podařilo mnoho tisíc.“ Přiblížil i situaci českých rodin ve Vídni: „Jako děti jsme večer chodili do fronty na kukuřičný chleba. Bylo to strašné. Měli jsme skutečně hlad.“ V jedné třídní knize se dochoval zápis, že žák nemohl přijít na vyučování, protože cestou do školy omdlel hlady. „Kdyby ty děti na dva měsíce české rodiny nepřijaly, tak by jich snad spousta pomřelo hlady,“ doplnila Františka Jelínková.

Pomozme hladovějícím!

„Ve Vídni byla situace opravdu daleko horší než v českých zemích. Byla tu mnohem větší bída, která české děti ohrožovala přímo na životě. To taky byl důvod vzniku Českého srdce. Je určitě zajímavé, že jedním ze zakladatelů tohoto spolku byl básník Josef Svatopluk Machar, který vydal výzvu Pomozme českým hladovějícím dětem ve Vídni!,“ vysvětluje Vlasta Valešová. Na základě Macharovy výzvy se rozjela mohutná akce. České srdce mělo obrovské množství přispěvatelů a lidí, kteří se zabývali pomocí. Pomáhali nejen dětem, ale třeba i matkám a opuštěným starým lidem.

O jak mohutnou akci šlo? Kolika lidem spolek pomohl? „Ještě před koncem války, v roce 1918 se do rodin v českých zemích podařilo umístit asi dva tisíce tři sta dětí. Ujali se jich buď lidé v českých městečkách, nebo odjížděly na vesnici k sedlákům, kde se mohly aspoň párkrát dosyta najíst,“ říká historička. Po válce čísla závratně stoupala. Kupříkladu v roce 1920 vyjelo na ozdravné „prázdniny“ dvanáct tisíc českých dětí z Vídně.

Tomu také odpovídal počet členů spolku České srdce, kteří se záchranné akci věnovali.  V době největšího rozmachu v polovině dvacátých let minulého století měl spolek jen  ve Vídni devětatřicet místních a okresních odborů. Dalších čtrnáct jich bylo v Dolním Rakousku a po jednom v Linci a ve Štýrském Hradci. V těchto pobočkách pracovalo přibližně deset tisíc členů. Prostředky na pomoc hladovějícím českým dětem vybírali na nejrůznějších dobročinných akcích. Hodně pomáhalo také Československo. „Za vídeňské Čechy se postavil československý stát a České srdce dostávalo od republiky poměrně velké dotace,“ vysvětluje Valešová.

A jaké byly další osudy Františky Jelínkové? Jako mnoho jiných Čechů se s manželem a dvěma syny v rámci repatriační akce vrátili do Československa. Redaktorka tehdejšího Československého rozhlasu ji v roce 1970 zastihla dva roky před její smrtí v jejím pražském bytě jako čilou, devadesátiletou paní. Ráda četla, věnovala se ručním pracím. Za zmínku stojí i to, že o její zdraví pečoval pravnuk Boženy Němcové. A tím se kruh uzavírá: Božena Němcová byla přece také vídeňskou Českou – vždyť se ve Vídni v roce 1820 narodila!

Milena Štráfeldová, redaktorka ČRo 7 – Radio Praha

Článek vznikl ve spolupráci s krajanskou rubrikou Radia Praha Češi v zahraničí

           

Ochotnické divadlo bylo jedním z pilířů spolkového života vídeňských Čechů. Z výnosů představení podporoval spolek České srdce chudé děti.


  Jak to vidí Věra Nosková                S biedermaierem za štěstím               Ve světě Čech Čecha vždycky hledá