V   t o m t o  č í s l e :
Marek Janáč
Jaromír Štětina
Zdeněk Velíšek


V   n o v é m  č í s l e :

číslo 48 / 2006

 

Marek Janáč

Z Maříže přes Felbabku do Hajan

RENÉ KOČÍK                                                                   Foto JARKA ŠNAJBERKOVÁ

Zná to asi každý, kdo se občas toulá českou krajinou. Přijdete do vesnice, která se nepyšní ani unikátní románskou rotundou, ani se v ní nikdo slavný nenarodil. A ke všemu i hospoda na návsi má právě zavřeno. Něčím je to místo ale přece jenom zvláštní: jeho jméno zní podivně, ba až exoticky a vám začne vrtat hlavou, odkud se vzalo. Mapa české kotliny a moravských úvalů je takových míst plná. Proč se říká Drštěkryje? Co se stalo v Krvomlýně? A jak ke svému názvu přišel Cikháj? Chuť přijít těmto tajemstvím na kloub byla i u zrodu rozhlasového seriálu Divnopis. Jeho autoři v něm vždy v létě putují od vesnice k městečku a shromažďují informace o původu jejich názvů. Úspěšný cyklus nyní dostal i knižní podobu. Jedním z autorů netradičního průvodce po českých zemích je zkušený rozhlasový reportér a dokumentarista Marek Janáč. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0