Zpět na titulní stránku

číslo 51

Zpět na titulní stránku

vyšlo 12. 12. 2005

Pořiďte si


NOVÉ ZVUKOVÉ NOSIČE

Vrcholný ediční čin roku

Výsostnou událostí loňského ročníku Pražského jara se stalo uvedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání České filharmonie, Pražského filharmonického sboru a předních sólistů pod vedením Jiřího Bělohlávka. Zvukový záznam sestavený z koncertů 15. a 16. května 2004 vychází nyní na CD (vydává ArcoDiva a Pražské jaro) - a vedle vynikající umělecké kvality představuje významný ediční počin také proto, že jde o novou nahrávku tohoto díla po více než 40 letech.

Dvořákovo oratorium, jedno z nejkrásnějších českých vokálně instrumentálních děl, zkomponoval skladatel na text Jaroslava Vrchlického. Autor je pojal jako velkolepou oslavu příchodu křesťanství do českých zemí, symbolizovaného aktem křtu kněžny Ludmily a jejího manžela Bořivoje. Význam i duchovní rozměr těchto událostí Dvořák hluboce procítil a dodal mu vroucí jímavost, jas a radost a současně velebnost místy jakoby až nadpozemskou. Je to velice krásná hudba, její tóny dojímají i povznášejí. Provedení, jež zafixovala nahrávka, nezůstalo velikosti skladby nic dlužno. Spolu s Českou filharmonií se na něm vynikajícími výkony představují sólisté Eva Urbanová, Bernarda Fink, Stanislav Matis, Aleš Briscein, Peter Mikuláš, Pražský filharmonický sbor řídil sbormistr Jaroslav Brych, Bambini di Praga Bohumil Kulínský.

(ap)