číslo 50
vyšlo 5. 12. 2005

Viktor Kalabis
Jiřina Šiklová
Petr Koudelka

 

Nové číslo    Archiv 
   Nové číslo          Archiv   


 

  Viktor Kalabis

Každé dílo se sluší zarámovat

TOMÁŠ PILÁT
Foto JARKA ŠNAJBERKOVÁ

Viktor Kalabis patří k našim nejvýznamnějším současným hudebním skladatelům. Jeho dílo čítá téměř sto opusů od komorní hudby po symfonie a - což je možná ještě důležitější - je srozumitelné široké posluchačské obci. Ne že by odmítal cokoliv nového, zásadně je ale proti novinkám samoúčelným, které moderní hudbu ničím neobohacují. Umí ovšem i upřímně pochválit: například Vladimíra Válka za to, že přivedl Symfonický orchestr Českého rozhlasu mezi špičková evropská tělesa. A chválí i svoji manželku, světoznámou cembalistku Zuzanu Růžičkovou. "To, že jsem ji potkal, je velké štěstí," vyznává se.

Vedle kompoziční práce se Viktor Kalabis věnuje i práci osvětové (léta byl šéfem Nadace Bohuslava Martinů) a také nastupující hudební generaci. Spolu s Helenou Karáskovou zakládal v Československém rozhlase dnes prestižní soutěž malých muzikantů Concertino Praga a zasadil se i o její propojení s Jindřichovým Hradcem. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  Optimalizováno pro MSIE 6.0