číslo 44
vyšlo 24. 10. 2005

Jan Řezáč
Jaroslav Vanča
Zdeněk Velíšek

 

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  J a n   Ř e z á č

RADIM
KOPÁČ                                                         Foto JARKA ŠNAJBERKOVÁ

Doopravdy míněný život se poezii nevyhne  Básník a nakladatelský pracovník Jan Řezáč se narodil v Praze na Žižkově v roce 1921. Vystudoval reálné gymnázium. Unikl totálnímu nasazení, protože opakovaně dostal tuberkulózu, neunikl však poezii - v roce 1941 vznikly první samizdatové sborníky veršů Řezáče a jeho tehdejších přátel. Po válce nastoupil do nakladatelství Svoboda, které vedl jeho nakladatelský guru Jan Fromek. 1. ledna 1953 se stal šéfredaktorem Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od roku 1965 Odeon), kde mimo jiné spoluzaložil edici Umělecká fotografie a prosadil vydávání časopisu Světová literatura. V roce 1970 musel z nakladatelství odejít, V letech 1972-1982 pracoval jako redaktor, později šéfredaktor v nakladatelství ČTK-Pressfoto. V 60. letech vydal monografie Amedea Modiglianiho, Josefa Sudka a Josefa Proška, Maurice Henryho nebo Jindřicha Wielguse. V roce 1965 publikoval svoji antiknihu Pasáže. V loňském roce vydalo nakladatelství Concordia první díl Řezáčových pamětí: svazek Deliria aneb Malá příprava pozůstalosti I obsahuje výbor z autorových "průvodcovských" textů věnovaných fotografii, výtvarnému umění a literatuře a rozsáhlý rozhovor s autorem. Druhý díl, který vychází v listopadu, tvoří výbor z autorovy básnické tvorby a z došlé korespondence. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  Optimalizováno pro MSIE 6.0