číslo 42
vyšlo 10. 10. 2005

Hana Maciuchová
Miroslav Konvalina
Petr Koudelka

 

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  Hana Maciuchová

KVĚTA PROCHÁZKOVÁ
Foto MARIE VOTAVOVÁ

Příroda prý tvoří jenom originály. Neexistují dva úplně stejné trsy trávy, dvě stejné květiny, a což teprve lidé, všichni jsme podle psychologů naprosto jedineční! Potvrdila jsem si to nedávno při zdlouhavé cestě metrem, když mi oči padly na divadelní plakát s civilními fotografiemi několika pražských herců. Každá tvář vyzařovala něco jiného a já málem zapomněla vystoupit, tak mě ta jejich rozdílnost fascinovala: dychtivost mládí dobývat svět, bodrá chlapská otevřenost, hra na naivku, krásné oči ve stárnoucí zmoudřelé tváři...

Z  moře  času  vynoří  se  nové  ostrovy...

Jen fotografie Hany Maciuchové mi zůstala hádankou a já si uvědomila, že každá role této umělkyně má mnohovýznamový podtext. Divák si už myslí, že ji pochopil, ale ona se mu najednou vysmekne jako úhoř. Ne náhodou byl této herečce svěřen pro rozhlasovou četbu na Vltavě Dopis zmizelému Mileny Honzíkové, který je komplikovanou výpovědí o mezních životních situacích za protektorátu - sled vzpomínek se všelijak proplétá a míří do bezčasí podobně jako ve slavném Proustově Hledání ztraceného času. A ne náhodou se Hana Maciuchová zhostila této četby takovým způsobem, že ji posluchačská přízeň vynesla na vrchol pyramidy neviditelného (rozhlasového) herectví. Ještě než jsem se za ní vypravila do Vinohradského divadla, snažila jsem se zjistit, jakým druhem energie ji Vesmír v okamžiku zrodu naplnil. Hádala jsem správně. Je narozena v ohnivém znamení Střelce, jemuž vládne Jupiter.  >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  Optimalizováno pro MSIE 6.0