Zpět na titulní stránku

číslo 42

Zpět na titulní stránku

vyšlo 10. 10. 2005

Pořiďte si


NOVÉ ZVUKOVÉ NOSIČE

Od geometrie k fantazii

Vydání souborného díla Bohuslava Martinů pro cembalo (Supraphon) přibližuje pozoruhodnou kapitolu bohaté tvorby skladatele, který se cembalu věnoval v různých etapách tvůrčího života. V úvodním Koncertu pro cembalo a malý orchestr z roku 1935 originálně spojuje devět sólových nástrojů: fagot, flétnu, troje housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír (kombinace cembala a klavíru je instrumentačním objevem B. Martinů). Skladba zní v podání cembalistky Moniky Knoblochové půvabně a křehce; ač je autor ve vyjadřovacích prostředcích úsporný a ve výrazu střídmý (což cembalu sluší), jeho "návrat k Bachovi" není napodobováním baroka, ale veskrze moderní hudbou. Vitální a melodicky pestré Promenády pro flétnu, housle a cembalo vznikly o čtyři roky později, zvukově originální, uvolněnou Sonátu pro cembalo, plnou hudebních nápadů, zkomponoval Martinů na sklonku života. Invenční skladba, plná citovosti, reprezentuje závěrečnou etapu skladatelova vývoje, který probíhal - dle jeho vlastních slov "od geometrie k fantazii". Desku vhodně doplňuje Koncert pro cembalo a flétnu, hoboj, klarinet, housle a violoncello Manuela de Fally, v němž skladatel vychází ze starých španělských liturgických, dvorských a lidových melodií. Mladá cembalistka Monika Knoblochová se Bohuslavu Martinů věnuje dlouhodobě, i když její repertoár sahá od staré hudby přes klasický repertoár až k skladbám 20. století.

(ap)