číslo 38
vyšlo 12. 9. 2005

František Novotný
Jaromír Štětina
Petr Koudelka

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  František Novotný  Má mimořádně široký re-pertoár. Vystupuje s před-ními českými i zahraničními symfonickými tělesy. Kon-certuje na významných pódiích evropských zemí, Japonska a Spojených států amerických. Nahrává pro zahraniční i české firmy. Spolupracuje s řadou roz-hlasových a televizních spo-lečností. Kromě sólistické činnosti působí jako docent houslové hry na Hudební fakultě JAMU. Pravidelně učí na mistrovských interpre-tačních kurzech.

JITKA ŠKÁPÍKOVÁ

O míře uplatnění se každý rozhoduje volbou cesty
Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile H. Wieniawského. V polovině září zahájí nové koncertní turné po České republice s klavíristou Sergueiem Milsteinem. Houslový virtuos František Novotný.  >>

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv