číslo 37
vychází 5. 9. 2005

Zpět na obsah         

Tipy Týdeníku


VÝLETY S VLTAVOU

Každý všední den od 12. do 16. září, ČRo 3 - Vltava, 8.40, repríza 16.00

Spiritualita baroka v průmětu broumovské krajiny

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě byla postavena Kiliánem Ignácem DientzenhoferemKdo nikdy nestál na vrcholku Broumovských stěn, na vyhlídce poblíž kaple P. Marie Sněžné se zlatou hvězdou, kde se v hlubině před ním otevírá malebné údolí s masivem broumovského kláštera nad městem, netuší o co přichází. Na horizontu má hraniční Javoří Hory, po pravici architektonický skvost Kiliána Ignáce Dientzehofera a po levici na dohled další krásné stavitelské dílo - chatu, kterou nechal postavit pro znavené poutníky v roce 1854 osvícený opat Jan Nepomuk Rotter. (Týž, který podstatně rozšířil počet svazků klášterní knihovny, aby sloužila nejen sebevzdělávání benediktinských mnichů, ale také rozšiřování duchovních obzorů studentů klášterního gymnázia.)

Tato končina je místem, kde k vnímavému člověku promlouvá baroko - dějinné období, které nám odkázalo řadu vzácných architektonických památek. Například již zmiňovaný areál benediktinského kláštera v Broumově, o jehož barokní přestavbu se postaral Kryštof Dientzenhofer, nebo kostel sv. Markéty v Šonově, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera, čí od téhož architekta barokně přestavěný kostel U svaté Matky Boží ve Vižňově. Baroko k nám promlouvá exaltovanou spiritualitou - někdy nelítostnou a netolerantní (právě tak baroko interpretuje v románu Temno A.Jirásek), jindy prosvětlenou hlubokým lidovým mysticismem. O tom ostatně svědčí Knihovna Broumovského kláštera patří k naším nejzachovalejším klášterním knihovnám a dnes je v ní uloženo na 17.000 svazkůdesítky křížů, sloupů a kalvárii umístěných v obcích (na Broumovsku například v Křinicích) nebo jen tak podél cest mezi poli. Vypovídají o době, ve které ti, co přežili třicetiletou válku, museli opětovně hledat základní obsahy lidskosti, milosrdenství a soucitu, a při tom nacházeli také naději a lásku. K sobě navzájem i ke krajině.

Když jsem na přelomu července a srpna bloudil mezi pitoreskními pískovcovými útvary Broumovských stěn či v údolí mezi dvorcovými statky, u nichž ani necitlivé zásahy osídlenců po druhé světové válce nestačily úplně zpustošit jejich prapůvodní krásu, a když jsem si uvědomil, že mnoho obcí v okolí si v letošním roce připomíná 750. výročí založení, řekl jsem si, že vás, posluchače Výletů s Vltavou, musím pozvat právě sem. A tak se společně vypravíme na Broumovsko odkrývat zřejmou i skrytou tvář dějů, tvořivých vzepětí, exaltace, tiché víry, prostě všeho toho, co se na těchto místech skrývá za pojmem baroko.

JAN TŮMA